Vöötkoodisüsteem

Vöötkoodisüsteem võimaldab võtta kasutusele triipkoodid, printida välja erinevaid triipkoodidega silte ja kasutada triipkoodilugereid erinevate funktsioonide täitmiseks, nt artiklite otsimiseks, partiide tuvastamiseks, tellimuste avamiseks, tootmisoperatsioonide raporteerimise lihtsustamiseks jne.

Selle funktsionaalsuse saab sisse lülitada osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Enterprise paketi funktsioonid -> Triipkoodid.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, siis:

 • Saab määrata ja printida artiklite triipkoode.
 • Saab printida unikaalse kaubapartii triipkoodi kaubapartii etiketile.
 • Saab printida unikaalse laokoha triipkoodi laokoha etiketile.
 • Saab printida triipkoode tootmistellimusele töölehtedele.
 • Saab skaneerida triipkoode ning sõltuvalt funktsioonist ja triipkoodist toimub vastav tegevus.

Mine teemale:

 1. Kuidas lülitada sisse vöötkoodisüsteem?
 2. Kuidas printida triipkoode?
 3. Mis toimub erinevate triipkoodide skaneerimise tagajärjel?
 4. Milliseid seadmeid kasutada?
 5. Märkused.
 6. Demovideo.

Võõtkoodisüsteemi sisse lülitamine

Selle võimaluse sisse lülitamiseks:

 1. Mine osasse Seaded -> Enterprise paketi funktsioonid.
 2. Vali Triipkoodid: Jah.
 3. Vali, kuidas triipkoode laoartiklitele lisatakse: kas automaatselt MRPeasy poolt või ise käsitsi.
 4. Vali triipkoodi tüüp: EAN-13 (uuem ja eelistatum) või UPC-A.
 5. Kui triipkoode lisab MRPeasy, sisesta eesliide, mis koosneb sinu riigikoodist ja firma koodist. Kui sul pole firma koodi, saad selle siit: http://www.gs1.org.

Triipkoodide printimine

Järgnevaid triipkoode saab printida:

 1. Artikli triipkood.
 2. Kaubapartii triipkood.
 3. Laokoha triipkood.
 4. Tootmistellimuse triipkoodid.

Artiklite triipkoodide printimine

Kui triipkoodid on sisse lülitatud ja seadistatud, mine Ladu -> Artiklid. Ava toode, millele soovid triipkoode trükkida ja toimi järgmiselt:

 1. Vajuta nupule Trüki triipkoodid.
  Kui tootel on maatriks-spetsifikatsioon ja parameetrid, siis asub see nupp osas Variandid. Muudel juhtudel asub see nupp lehe üleval paremas nurgas.
 2. Kui triipkoodid lisatakse käsitsi, sisesta tootele triipkoodi väärtus.
 3. Vali paberi suurus ja kaugused servadest.
 4. Määra ruudustik triipkoodide paigutamiseks lehele. Sisesta veergude arv (mitu triipkoodi trükitakse ühele reale) ja ridade arv (mitu rida on võimalik lehele maksimaalselt trükkida).
 5. Sisesta trükitavate triipkoodide koguarv.
 6. Vajuta nuppu Trüki ja salvesta triipkoode sisaldav PDF fail.

Vaata lisaks: Mis juhtub artikli triipkoodi skaneerimisel?

Kaubapartiide triipkoodide printimine

Igale kaubapartiile on võimalik printida triipkood, et oleks lihtsam tuvastada erinevaid partiisid. Kaubapartiide silte saab printida vajutades Prindi nuppu:

 • Ladu -> Kaubapartiid lehel,
 • Ostutellimuses, igal tellimuse real.
 • Tootmistellimuses, toote kaubapartii koodi juures.

Kaubapartii silt sisaldab järgnevat informatsiooni:

 • Ettevõtte nimi.
 • Kaubapartii number.
 • Artikli number.
 • Artikli kirjeldus.
 • Kaubapartii kogus.
 • Kuupäev, millal silt prinditi.
 • Kui Enterprise funktsioon Triipkoodid on sisse lülitatud, siis samuti näidatakse triipkoodi.

Ilma triipkoodita sildi laius on 90 mm (3.55") ja kõrgus on 47 mm (1.85"), triipkoodiga on kõrgus 57 mm (2.25").

Vaata lisaks: Mis juhtub kaubapartii triipkoodi skaneerimisel?

Laokoha triipkoodide printimine

Laokohtade tuvastamiseks on võimalik neile printida etiketid. Etikette saab printida vajutades Prindi etikett Prindi etikett nupule lehel Ladu -> Lao seaded -> Laokohad.

Standardetikett sisaldab järgnevat:

 • laokoha nimetus,
 • ribakood.

Sildi laius on 90 mm ja kõrgus 25 mm koos ribakoodiga.

Vaata lisaks: Mis juhtub laokoha triipkoodi skaneerimisel?

Tootmistellimuse triipkoodide printimine

Tootmistellimuse triipkoodid prinditakse:

 1. Tootmistellimuse laiale, keskmisele, ja kitsale PDFile osas Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused -> Tootmistellimus.
 2. Töölehe PDFile osas Minu tootmisplaan -> Tootmistellimuse andmed (või Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused -> Tootmistellimus -> Mine tootmisele).

Tootmistellimuse PDFidel on nelja tüüpi triipkoode:

 1. Tootmistellimuse triipkood: Kõikidel PDFidel.
 2. Alakoostu materjalide triipkood: Laial, keskmisel ja töölehe PDFil.
 3. Alakoostu kõikide operatsioonide triipkood: Laial ja töölehe PDFil.
 4. Operatsiooni triipkood: Laial ja töölehe PDFil.

Vaata lisaks: Mis juhtub tootmistellimuse triipkoodide skaneerimisel?

Triipkoodide skaneerimine

Kui triipkoodi skaneeritakse, siis tarkvaras toimuv tegevus sõltub triipkoodi tüübist ja sellest lehest, kus parajasti oled. On mitut tüüpi triipkoode, mida saab skaneerida.

 1. Artikli triipkood.
 2. Kaubapartii triipkood.
 3. Laokoha triipkood.
 4. Seerianumbri triipkood.
 5. Tootmistellimuse triipkoodid.
 6. Märkused.

Artiklite triipkoodide skaneerimisel toimuvad tegevused

Artiklite triipkoodide skaneerimine
Skaneerimise asukoht Toimuv tegevus
Iga artikli valimise väli. Artikkel valitakse.
Ladu -> Artiklid  Artikkel kuvatakse.
Ladu -> Kaubapartiid Kõik artikli kaubapartiid kuvatakse.
Ladu -> Tarned Kõik selle artikli tarned kuvatakse.
Ladu -> Laoseis Artikkel kuvatakse.
Ostud -> Ostutellimused Kõik artikli ostutellimused kuvatakse.

Kaubapartiide skaneerimisel toimuvad tegevused

Kaubapartiide triipkoodide skaneerimine
Skaneerimise asukoht Toimuv tegevus
Minu tootmisplaan -> Operatsiooni raporteerimine

a) Kui sellest kaubapartiist on materjalid selle tootmistellimuse jaoks broneeritud, siis materjalide kasutamise ekraan avatakse. Kasutaja peab kasutatud materjalide koguse kinnitama.

b) Kui sellest kaubapartiist materjalid ei ole selle tootmistellimuse jaoks broneeritud, siis kasutajale kuvatakse vastav teade.

Kõik muud leheküljed Kaubapartii lehekülg avatakse (Ladu -> Kaubapartiid -> Kaubapartii andmed).

Laokohtade triipkoodide skaneerimisel toimuvad tegevused

Laokohtade triipkoodid lubavad kiirelt raporteerida kaupade liigutamist laos. Näiteks:

 1. Skanni kaubapartii ribakood.
 2. (Skanni vana laokoha ribakood, vajadusel.)
 3. Skanni uue laokoha ribakood.
 4. Salvesta.
Laokohtade triipkoodide skaneerimine
Skaneerimise asukoht Toimuv tegevus
Ladu -> Kaubapartiid -> Konkreetse kaubapartii andmed

a) Kui kaubapartii juba asub sel laokohal, siis avatakse Liiguta laoartikkel lehekülg koos eeltäidetud Vana laokohaga (skannitud laokoht).

b) Kui kaubapartii ei asu sellel laokohal, siis avatakse Liiguta laoartikkel lehekülg koos eeltäidetud Uue laokohaga (skaneeritud laokoht).

Ladu -> Kaubapartiid -> Liiguta laoartikkel

a) Kui Vana laokoha väli sisaldab skannitud laokohta, siis see laokoht valitakse. St kaubapartii on juba sel asukohal.

b) Kui ei, siis skannitud laokoht valitakse väljas Uus laokoht.

Kõik muud leheküljed. Avatakse kaubapartiide nimekiri selles laokohas (Ladu -> Kaubapartiid).

Seerianumbride triipkoodide skaneerimisel toimuvad tegevused

Seerianumbrite triipkoodide skaneerimine
Skaneerimise asukoht Toimuv tegevus
Ladu -> Kaubapartiid -> Seerianumbrid Artiklite seerianumbrid salvestatakse.
Tootmistellimus -> Lisa tootele seerianumber Toote seerianumber salvestatakse.
Tootmistellimus -> Seerianumber -> Materjalide seerianumbrid Komponendi seerianumber salvestatakse toote seerianumbri alla.
Minu tootmisplaan -> Operatiooni raporteerimine-> Lisa tootele seerianumber Toote seerianumber salvestatakse.
Minu totmisplaan -> Operatsiooni raporteerimine -> Seerianumber-> Materjalide seerianumbrid Komponendi seerianumber salvestatakse toote seerianumbri alla.
Internetikiosk -> Seerianumbrid -> Lisa seerianumber Toote seerianumber salvestatakse.
Internetikiosk -> Seerianumber-> Materjalide seerianumbrid Komponendi seerianumber salvestatakse toote seerianumbri alla.
Tarne-> Võta kaup peale -> Vali seerianumbrid Seerianumber salvestatakse tarne alla.

Seerianumberite kasutamiseks:

Tootmistellimuse triipkoodide skaneerimisel toimuvad tegevused

Tootmistellimuse triipkoodide skaneerimine (PDFi üleval paremal nurgas)
Skaneerimise asukoht Toimuv tegevus
Minu tootmisplaan

Tootmistellimuse lehekülg "Minu tootmisplaanis" avatakse.

Internetikiosk

Ainult operatsioonid sellest tootmistellimusest kuvatakse. Muud operatsioonid on peidetud.

Kõik muud leheküljed

Tootmistellimuse lehekülg avatakse läbi osa Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused -> Tootmistellimus. (Administreerimise lehekülg)

Kui kasutajal ei ole õigust näha "Tootmise planeerimise" osa, aga on õigused "Minu tootmisplaani" või "Internetikioski" nägemiseks, siis suunatakse vastavalt nendele lehekülgedele.

Alakoostude triipkoodide skaneerimine
Skaneerimise asukoht Toimuv tegevus
Minu tootmisplaan

Tootmistellimuse lehekülg "Minu tootmisplaanis" avatakse allkoostu koha pealt.

Internetikiosk

Ainult selle koostu operatsioonid kuvatakse. Muud operatsioonid on peidetud.

Kõik muud leheküljed

Tootmistellimuse andmete lehekülg avatakse läbi osa Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused -> Tootmistellimus selle koostu koha pealt. (Administreerimise lehekülg)

Kui kasutajal ei ole õigust näha "Tootmise planeerimise" osa, aga on õigused "Minu tootmisplaani" või "Internetikioski" nägemiseks, siis suunatakse vastavalt nendele lehekülgedele.

Tootmisoperatsioonide triipkoodide skaneermine
Skaneerimise asukoht Toimuv tegevus
Minu tootmisplaan

Tootmistellimuse lehekülg "Minu tootmisplaanis" avatakse selle operatsiooni koha pealt ning operatsioon on esile tõstetud.

Internetikiosk

Ainult selle koostu operatsioonid kuvatakse, skaneeritud operatsioon on esile tõstetud. Muud operatsioonid on peidetud.

Kõik muud leheküljed

Tootmistellimuse andmete lehekülg avatakse läbi osa Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused -> Tootmistellimus selle operatsiooni koha pealt, mis tõstetakse ka esile. (Administreerimise lehekülg)

Kui kasutajal ei ole õigust näha "Tootmise planeerimise" osa, aga on õigused "Minu tootmisplaani" või "Internetikioski" nägemiseks, siis suunatakse vastavalt nendele lehekülgedele.

Märkused

 • Kui triipkood skaneerti lehel, kus andmed on tabelkujul, kasuta Tühjenda Clear nuppu, et otsing puhastada ja kogu nimekirja uuesti näha.
 • Kui teie veebibrauseril on funktsioon, mis hakkab lehelt teksti otsima kohe kui kirjutatakse, siis see tuleks välja lülitada. Muidu ei pruugi triipkoodi lugeja õigesti töötada.

Toetatud triipkoodilugejad

 • Kuna MRPeasy on brauseripõhine tarkvara, ja triipkoodilugeja töötab tehniliselt nagu klaviatuur, siis iga triipkoodilugeja mis töötab sinu seadmega peaks ka MRPeasy-ga töötama.
 • Üldiselt saab lugeja ühendada USB kaudu (laua- ja sülearvutid) või Bluetoothi (tahvelarvutid, nutitelefonid) teel.
 • MRPeasy iOSi ja Androidi rakendused võimaldavad ka seadme kaamerat kasutada triipkoodilugejana.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok