Ettevõtte ressursside planeerimine (ERP)

MRPeasy on pilvepõhine ERP tarkvara väiketootjatele (10-200 töötajat)

Alusta tasuta prooviperioodi

Mis on ettevõtte ressursside planeerimine?

Ettevõtte ressursside planeerimine (ERP) on terviklik, andmepõhine ärijuhtimistarkvara, mis koondab erinevaid ettevõtte osasid ühtseks lahenduseks. ERP on esmatähtis tööriist ettevõtete igapäevase äritegevuse juhtimiseks.

ERP-süsteemi põhifunktsioon seisneb kõiksuguste äri jaoks oluliste andmete koondamises ühtsesse kasutajaliidesesse ja teenusesse, võimaldades suuremat automatiseeritust ja läbipaistvust ettevõtte juhtimisel. Lisaks töövoogude sujuvamaks muutmisele aitavad ERP-süsteemid tuvastada kitsaskohti ja kõrvaldada puuduseid, võimaldades juhtkonnal teha teadlikumaid äriotsuseid.

Enamik kaasaegseid ERP-süsteeme on oma olemuselt modulaarsed ja kohandatavad. Erinevad osakonnad saavad tarkvara kasutada konkreetselt nende vajadustele kohandatud mooduli kaudu. Tarkvara kasutades sisestavad töötajad läbi kasutajaliidese sellesse pidevalt organisatsiooni tegevusandmeid. ERP koondab need ühtsesse andmebaasi, võimaldades reaalajas üldpildi tekke kogu äriprotsessist. Lähtudes töötajate vajadustest ja rollidest organisatsioonis saab tarkvara erinevaid mooduleid ja kasutajaliideseid seadistada ka rohkem või vähem üksikasjalikumaks.

Minevikus olid ERP-d mõeldud vaid suurtele ettevõtetele ja nende juurutamine nõudis tohutuid ressursse. Viimase paarikümne aasta jooksul on ERP-d muutunud peamiselt tänu arvutusvõimsuse arengule aga palju taskukohasemaks. Paljud ERP-teenuspakkujad on liikunud SaaS-ärimudeli (Software as a Service) poole ning tänu pilvepõhise arvutustehnika võidukäigule on ERP-teenused tänapäeval kättesaadavad ja taskukohased praktiliselt igas suuruses ettevõtetele.

Offline-hiiglastest pilvepõhiste konkurentideni

Mõiste “ettevõtte ressursside planeerimine” (enterprise resource planning) võeti esimest korda kasutusele 1990. aastal tehnoloogiauuringute ettevõtte Gartner poolt. Selle esialgne mõte oli lisada arveldusosakonna (ehk back-office) funktsionaalsus tol ajal juba käibel olnud tootmisjuhtimise tarkvarasüsteemidele, mida nimetati MRP I (materjalivajaduste planeerimine) ja MRP II (tootmisressursside planeerimine). MRP-süsteemid on spetsiaalselt ette nähtud tootmis- ja jaotusettevõtete tootmise ja varude haldamiseks. ERP loodi selleks, et lisada sellele ka finants- ning personalijuhtimise jt back-end-funktsioone, et kõik äritegevuse tahud ühtsesse tarkvarapaketti integreerida.

Rohkem infot Materjalivajaduste planeerimise kohta (MRP).

Varajased ERP-süsteemid olid hirmkallid ning nende nõuetekohane juurutamine nõudis suuri ajalisi ja rahalisi investeeringuid. Sellised lahendused olid tavaliselt kohandatud kliendi vajadustele ning need paigaldati kohalikele serveritele. Kogu protsess hõlmas eraldi meeskonda konsultante, kes juurutamise protsessi läbi viisid. Sellised süsteemid nõudsid ka spetsiaalset IT-tuge süsteemi hooldamiseks. See kõik tähendas, et varajased ERP-süsteemid olid kohaldatavad praktiliselt ainult suurettevõtetele.

Et 2000. aastate alguses võttis ettevõtlus ja tootmismaailm otsustavalt suuna IT-ajastu poole, hakkas ka ERP-süsteemide turg mitmekesistuma. Kättesaadavaks muutusid erinevat tüüpi kompaktsemad ja taskukohasemad ERP-d. Seoses edasiste arengutega andmetehnoloogias ja veebipõhistes lahendustes, hakkasid paljud tarkvaratootjad traditsioonilistest eritellimuslahendustest üle minema pilvepõhistele teenustele ja toodetele. See tõi endaga kaasa ka esimeste pilvepõhiste ERP-programmide tekke.

Pilvepõhiseid ERP-süsteeme on kahte tüüpi – privaatne või erapilv ja avalik pilv. Erapilve ERP on ühte tellijat teeniv ERP-server, kus klient saab veebi kaudu ligipääsu isiklikule tarkvara koopiale ja andmesidet teiste klientidega ei jaga. Tarkvara on ainult ühe kliendi kasutuses ja on paigaldatud kas mõne teenuspakkuja pilveserverisse või lokaalsesse serverisse. Erapilv võimaldab rohkem kohandamist, kuid sellega kaasneb ka suurem hind.

Avalikud pilvepõhised ERP-teenused on seevastu mitme kasutajaga. Need on paigaldatud teenusepakkuja serveritesse, kus sama infrastruktuuri jagavad kõik kliendid. See muudab lahenduse palju taskukohasemaks. Liigpääsu avaliku pilve ERP-dele pakutakse enamasti tellimuse kaudu. Sellisel juhul nimetatakse seda tarkvara kui teenus (SaaS). Selliste tarkvarade puhul kasutatakse laialdaselt ka terminit SaaS ERP.

ERP-süsteemide peamised eelised

Kui ERP on korralikult juurutatud, võib see viia ärijuhtimise täiesti uuele operatiivsuse tasemele võrreldes paberkandjate või arvutustabelitega. Vaatleme mõningaid peamisi eeliseid, mida ERP-süsteemid pakkuda suudavad.

 • Ühtlustatud toimingud. ERP-tarkvara koondab kõigi süsteemi kaasatud osakondade tegevusandmed ühte andmebaasi. Töötajate sisestatud andmed või sissetulevad tellimused tehakse automaatselt kättesaadavaks kõigis teistes asjaomastes osakondades. See võimaldab osakondade vahel andmeid reaalajas sünkroniseerida ja välistab ka dubleerimisvead.
 • Põhjalikud ülevaated. ERP-d koostavad automaatseid aruandeid, pakkudes põhjalikku ülevaadet ettevõtte toimimisest reaalajas. See aitab tegevusi paremini planeerida ja prognoosida ning annab selge ülevaate ettevõtte tulemuslikkusest ja eesmärkidest. Sedasorti äriteabe tööriistad võimaldavad juhtidel märgata kitsaskohti, suurendada tõhusust ja teha üldiselt paremaid äriotsuseid.
 • Kiirem reageerimisaeg. ERP võimaldab ettevõtetel ja osanikel saada juurdepääsu ärikriitilistele andmetele ka kontorist väljaspool. Teave müügi, tarnijate või prognoositud tarneaegade kohta on hõlpsasti ja usaldusväärselt kättesaadav igast veebivõimekusega seadmest. Kliendid, aktsionärid ja finantsasutused saavad päringutele kiiremat tagasisidet, mis parandab klientide ja investorite rahulolu ning aitab tagada ka nõuetelevastavust.
 • Madalamad tegevuskulud. Sellised digitaalsed otseteed võimaldavad märkimisväärset kokkuhoidu, mis puudutab juhtimise, tööjõu ja tootmisega seonduvaid kulutusi. Kuna ettevõte tegutseb suurema tõhususega, vähenevad ka paljud operatiivkulud. See vähendab toodete või teenuste netokulu ja suurendab investeeringutasuvust.
 • Optimeeritud tootmine – suurem tõhusus. Kaasaegsetesse ERP-desse integreeritud tootmise juhtimise ja ressursside planeerimise funktsioonid aitavad ühtlustada ja kiirendada kogu tootmistegevust. Spetsiaalsed tootmise ERP-d aitavad automatiseerida protsesse nagu hanked, varude liikumine, töökohtade optimeerimine jpm. Tulemuseks on suurem jälgitavus, optimaalsem ülevaade tuludest ja kuludest, tootmise ajakavastamine ja palju muud.

ERP põhikomponendid

ERP-süsteemid sisaldavad erinevaid mooduleid, mis koos moodustavad ühtse ärijuhtimissüsteemi. Erinevatel teenusepakkujatel on erinevad lähenemisviisid, kuid enamik ERP-süsteeme sisaldab kindlaid mooduleid, mis moodustavad tarkvara tuuma.

Siin on mõned kesksed komponendid, mis peaksid korralikus ERP-lahenduses olemas olema.

Kliendisuhete juhtimine  – CRM (customer relationship management)

Hästi rakendatud CRM-moodul parandab ulatuslikult müügilehtri tulemuslikkust ja annab kliendibaasist parema ülevaate. See on kasulik mitte ainult müügi suurendamiseks ja ärivõimaluste tuvastamiseks, vaid on abiks ka teiste osakondade töö sujuvamaks muutmisel ning üldise tootlikkuse kasvu edendamisel.

CRM-moodul jälgib klientide tegevust ja vajadusi. See koostab ning koondab asjakohast teavet klienditellimuste kohta, saadab automaatseid meeldetuletusi järelteadeteks, jälgib klientide tegevust jne. See aitab kaasa kliendirahulolu parandamisele, kiiremale reageerimisele ja täpsuse suurenemisele.

Personalijuhtimine  – HRM (human resource management)

ERP-desse sisseehitatud personalijuhtimise funktsioonid annavad ülevaate ettevõtte töötajatest. Moodul hõlmab üksikasjalikku teavet töötajatega seotud kulude, personali ajahalduse, puhkuste ja töökohtade määramise kohta. See hõlbustab juhtkonnal sobitada õigeid töötajaid vajalike projektidega.

Tarneahela juhtimine – SCM (supply chain management)

Tarneahela juhtimine ehk SCM viitab nendele ettevõtte aspektidele, mis tegelevad füüsiliste varude liigutamisega, tellimuste täitmisega, tooraine ja komponentide hangetega jms. See on nii tootmise kui ka turustamise oluline aspekt. SCM peab olema võimalikult hästi integreeritud nii tootmisosakonna, varude halduse kui ettevõtte kontoripoolega.

ERP-süsteemide SCM-moodulid koguvad ja kasutavad operatiivseid andmeid hangete, varude, saadetiste ja töökohtade kohta reaalajas. SCM koondab endasse tarneahela täpseks planeerimiseks, ajastamiseks ja prognoosimiseks vajalikud vahendid ja teabe.

Lao ja varude haldamine – WMS (warehouse management system)

Laoruumide ja varude korras hoidmine nõuab palju vaeva. Varude tasemed tuleb hoida optimaalseina, sest nii varude puudujäägid kui ka ülevarud võivad põhjustada tõsiseid lisakulutusi. Sama oluline on varude liikumise juhtimine, et vältida tööseisakuid ja tagada lühemad tootmisajad.

Tootmise ERP-d aitavad tagada, et ladu ja varud organiseeritud ning laiema tarneahela ja tootmisprotsessiga pidevalt joondunud oleksid. Näiteks aitavad need juhtida protsesse nagu puhvervarude taseme kontrollimine, tarnimisel olevate varude korraldamine, mahakandmiste haldamine jne.

Tootmise planeerimine  – MPS / MRP / APS

Et maksimeerida tootmise tõhusust ja pidada kinni tähtaegadest, vähendades samal ajal kulusid ja optimeerides tootmisprotsessi, tuleb tootmise planeerimisel arvesse võtta kogu kättesaadavat asjakohast teavet. Vigade vältimiseks ja tellimuste õigeaegseks täitmiseks peavad tootmisprotsessiga seotud andmed liikuma vabalt nii müügi, hangete, tootmise kui ka arveldusosakonnavahel.

Tootmise ERP-d sisaldavad tootmismahtude planeerimise funktsioone. Need integreerivad sissetulevad tellimused automaatselt kogu tootmisprotsessiga, peavad silmas koguseid, kalkuleerivad automaatselt täitmisaegu ja määravad tööpostid.

Tootmisaruandlus – MES (manufacturing execution system)

Tootmise ERP-d võimaldavad tellimuste üksikasjalikku jälgimist ja haldamist. Lisaks ka jooksvat raporteerimist näiteks kaupade vastuvõtu ja äraviimise või tootmistegevuse edenemise kohta, mida töölised iseteenindusportaalide kaudu hõlpsasti sisestada saavad. ERP integreerib selle info automaatselt laiemasse ärijuhtimisprotsessi.

Finantsandmed

ERP-süsteemid sisaldavad reeglina ka finantsandmete ja -aruannete koostamiseks eraldi finantsmoodulit. Tarkvaraga suhtlevad töötajad teevad sissekandeid töötsüklite, hangete, varude tarbimise jne kohta. Koos lõpetatud tellimuste, tarnitud kaupade, saadetud arvete ja muude äriandmetega registreerib ERP-süsteem kõik andmed ja koondab need raamatupidamismoodulisse.

Kui raskekaalulised I-tasandi ERP-lahendused sisaldavad täisväärtuslikku finantstarkvara, siis väiksemad, tööstusspetsiifilised ERP-d kõiki spetsiaalsete raamatupidamistarkvaradega võrreldavaid raamatupidamisfunktsioone reeglina ei sisalda. Sellegipoolest sisaldavad sellised ERP-paketid sageli integratsioonivõimekust spetsiaalse finantstarkvaraga.

Õige ERP-süsteemi valimine

ERP-süsteemid kujutavad endast mitmekülgseid tarkvaralahendusi, mis sisaldavad hulgaliselt funktsioone. Valida saab paljude tarkvarapakkujate vahel, kellest mitmel on ainulaadseid eeliseid. Otsustamine, mis sobib teie ettevõttele kõige paremini, on väga oluline, sest ERP juurutamine on reeglina pikaajaline protsess, mis nõuab pühendumist ja ressursse.

ERP valimisel on oluline arvestada järgmist:

 • Kas tarkvara on kooskõlas ettevõtte pikaajaliste eesmärkidega ja vastab süsteeminõuetele?
 • Kui aeganõudev ja kulukas on eeldatavalt juurutusprotsess võrreldes konkurentidega?
 • Kas tarkvara pakub sisseehitatud integratsioone teiste ärijuhtimisprogrammidega nagu finants- või e-kaubandusplatvormid, mida teie ettevõte kasutab või kavatseb kasutusele võtta?
 • Kas peaksite valima kohaliku paigalduse, erapilve või SaaS-tüüpi avaliku pilve ERP-lahenduse?

See, kas valida era- või avalik pilvepõhine ERP-süsteem, sõltub suuresti ettevõtte tegevuse ulatusest, turu spetsifikatsioonidest ja olemasolevatest ressurssidest. Erapilve ERP-süsteemid võivad olla peajagu konkurentsist üle kohandatavuse poolest, kuid samal ajal tekitavad need märkimisväärseid kulutusi keerulisema juurutusetapi ja IT-infrastruktuuri hooldusvajaduse tõttu. Avalik pilvepõhine ERP võib aga ohverdada osa kohandatavusest taskukohasuse, kasutusmugavuse ja juurutamise lihtsuse nimel.

Pilvepõhised lahendused on muutumas ERP-de uueks normiks. Avalik pilvepõhine ERP võib oluliselt vähendada esialgseid kulutusi ja ka kogukulu. MRPeasy on üks esimesi pilvepõhiseid ERP/MRP-süsteeme väiketootjatele (10-200 töötajat). Seda on lihtne kasutada, see on taskukohane ja ületab funktsionaalsuse poolest kaugelt oma kaaluklassi. Alustage tasuta prooviperioodi juba täna!

tootmistellimused

MRPeasy on juhtiv ERP-tarkvara väiketootjatele (10-200 töötajat).

Lihtne, kuid võimas tootmise ERP/MRP süsteem. Tootmise, varude, klientide, ostude, finantside ja meeskonna sujuv haldamine.

Alusta tasuta prooviperioodi

Tootmise ERP väikestele ja keskmises suuruses tootmisettevõtetele

 • Tootmise planeerimine

  Täpne planeerimine ja usaldusväärne tootmisgraafik. Vältige seadmete ülekoormatust. Saavutage kontroll kõigi tellimuste üle. Kontrollige saadavust ja broneerige materjale. Tootmistellimuste ümberpaigutamiseks on olemas käepärased kliki-ja-lohista kalender ja Gantti graafik.

 • Laojuhtimine

  Laoseisu haldamine, laovarude liikumine, laopartiide ja seerianumbrite jälgimine. Määrake ja optimeerige varude taset ning vältige varude lõppemist. Inventuuri tegemine, mahakandmine, saatelehed ja muud laodokumendid, jne.

 • Müügihaldus (CRM)

  oote maksumus ja tootmisaeg arvutatakse vaid paari hiireklõpsuga. Saatke klientidele hinnapakkumisi ja arveid. Planeerige kinnitatud klienditellimustele tootmiskava. Jälgige müügiprotsessi alates hinnapakkumisest kuni tarneni lihtsas müügitoru (pipeline) vaates.

 • Meeskonna juhtimine

  "Minu tootmisplaan" võimaldab personalil jälgida oma isiklikku tööplaani täieliku töölaua või lihtsustatud Internetikioski vaate kaudu. Reaalajas tootmisüksuste aruandlus arvuti, tahvelarvuti, nutitelefoni või lihtsalt traditsiooniliste trükiste abil. Hallake inimressursside vajadust ja kättesaadavust.

 • Ostud

  Hallake ostutehinguid ja täidetud ostutellimusi vaid ühe hiireklõpsu abil. Müüjad, hinnad, tootmisajad - kõik on kättesaadav. Järgmise klõpsuga saate kõik andmed saata e-posti aadressile. Teatage, et kaup on laos - selleks sisestage vaid saabumiskuupäev. Prognoosige oma tulevasi vajadusi.

 • Raamatupidamine

  Ülevaade kogu äri finantsidest. Pearaamat, bilanss ja kasumiaruanne. Tootmisettevõtte ERP-süsteem, kus kõik moodulid on tihedalt omavahel seotud.

MRPeasy tarkvara usaldavad rohkem kui 1500 tootjat

Reviews

Brandon Ames

Tegevjuht, Anicell Biotech

MRPeasy võimaldab meil täpselt jälgida kõiki tootmisega seotud kulusid. Kuigi MRPeasy tarkvara on pilvepõhine, pole see kunagi olnud kättesaamatu. Nagu nimigi viitab, oli seda lihtne juurutada ja me saame tooteid valmistada varasemast täpsemalt, omades tootmisest detailset ülevaadet. Kõik need eelised ilma, et me peaks ise ühtegi serverit haldama!

Ann Richmond

Arendusjuht, Randr

Te olete tõesti parimad ja teie tarkvara on meiesuguste väikeste ettevõtete jaoks tõeline elupäästja. Samuti peame mainima, et meie ISO-audiitoritele meeldis kõik, mida MRPeasy näitas. Tarkvaras on kõik dokumenteeritud! Ja peale MRPeasy ei vaja me ühtki teist süsteemi.

Jean-Nicholas Crepin

Tootmisinsenerr, JGR Optics Inc.

Viimaste kuude jooksul olen katsetanud mitmeid MRP süsteeme, kuid ükski neist pole olnud nii lihtne, taskukohane ja sama mitmekülgsete tootmisfunktsioonidega nagu MRPeasy.

Mõned MRPeasy kliendid

 • ampler-logo
 • comodule-logo
 • iglucraft-logo
 • mivarviva-logo
 • starship-logo
 • welement-logo

Alustage prooviperioodi ja testige MRPeasy-t 15+15 tasuta

MRPeasy on lihtne, kuid võimas tootmise ERP-süsteem, mis aitab väiketootjatel tootmist korraldada. Registreeruge lihtsalt MRPeasy testimiseks, valige oma vajadustele vastav funktsiooniplaan ja pääsete oma ettevõtte kasvades juurde lisafunktsioonidele.