Mitu ladu ja tootmisüksust

Kui see funktsioon on sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Enterprise paketi funktsioonid, näidatakse Seadete all osa Tootmisüksused/laod. Selles osas saab lisada ja hallata erinevaid ladusid ja tootmisüksusi.

Kui oled määranud mitu erinevat ladu või tootmisüksust (sama asi), on võimalik kasutada järgmist funktsionaalsust:

  • Ladu: kõikides laoraportides saab valida konkreetse lao/tootmisüksuse, või kõik laod/tootmisüksused; samuti on võimalik konkreetses laos määrata kaubale minimaalne laokogus; samuti tuleb igale laokohale konkreetne ladu valida;
  • Ostud: ostutellimust luues tuleb igale reale valida konkreetne tootmisüksus/ladu;
  • Tootmise planeerimine: tootmist planeerides saab valida konkreetse tootmisüksuse; samuti tuleb igale töökeskusele valida konkreetne tootmisüksus;
  • CRM: kliendile kaupu broneerides tuleb valida konkreetne ladu;
  • Lao all asub osa Ladudevahelised transporditellimused, mille abil saab kaupu ladude vahel liigutada. Selle funktsionaalsus on sama, mis Tarnete puhul.

Selleks, et oleks võimalik lisada ladusid/tootmisüksusi osas Seaded -> Tootmisüksused/laod, tuleb vastavad õigused enne sisse lülitada osas Seaded -> Personal -> Sinu kasutaja.

Sarnaselt tuleb ka Ladudevaheliste transporditellimuste loomiseks eelnevalt kasutajale vastavad õigused anda.