Mitu ladu ja tootmisüksust

Kui see funktsioon on sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Enterprise paketi funktsioonid, näidatakse Seadete all osa Tootmisüksused/laod. Selles osas saab lisada ja hallata erinevaid ladusid ja tootmisüksusi.

Kui oled määranud mitu erinevat ladu või tootmisüksust (sama asi), on võimalik kasutada järgmist funktsionaalsust:

  • Ladu: kõikides laoraportides saab valida konkreetse lao/tootmisüksuse, või kõik laod/tootmisüksused; samuti on võimalik konkreetses laos määrata kaubale minimaalne laokogus; samuti tuleb igale laokohale konkreetne ladu valida;
  • Ostud: ostutellimust luues tuleb igale reale valida konkreetne tootmisüksus/ladu;
  • Tootmise planeerimine: tootmist planeerides saab valida konkreetse tootmisüksuse; samuti tuleb igale töökeskusele valida konkreetne tootmisüksus;
  • CRM: kliendile kaupu broneerides tuleb valida konkreetne ladu;
  • Lao all asub osa Ladudevahelised transporditellimused, mille abil saab kaupu ladude vahel liigutada. Selle funktsionaalsus on sama, mis Tarnete puhul.

Selleks, et oleks võimalik lisada ladusid/tootmisüksusi osas Seaded -> Tootmisüksused/laod, tuleb vastavad õigused enne sisse lülitada osas Seaded -> Personal -> Sinu kasutaja.

Sarnaselt tuleb ka Ladudevaheliste transporditellimuste loomiseks eelnevalt kasutajale vastavad õigused anda.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok