Seadmete haldus- ja hooldussüsteem

Kui funktsioon on sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Enterprise paketi funktsioonid, saab igale töökeskusele määrata hooldustsükli, töötundides, töödeldud ühikutes, ja/või kalendripäevades.

  • Kui hooldus on tehtud, mõõdikud nullitakse. Hooldust saab märkida osas Tootmise planeerimine -> Töökeskused -> Töökeskuse andmed.
  • Hoolduste ajalugu on näha osas Tootmise planeerimine -> Töökeskused -> Töökeskuse raportid: Hooldus.
  • Ülevaade, mitu töötundi, ühikut, või kalendripäeva on järgmise hoolduseni näidatakse lehel Tootmise planeerimine -> Töökeskused.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok