Programmi seaded

Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded lubab määrata programmi kasutamisega seotud eelistusi ning programmi käitumist.

Järgnevaid seadeid on võimalik siit muuta:

 1. Blokeeri samaaegset andmete redigeerimist - kas dokumente saab kohe muuta või "Muuda" nuppu tuleb vajutada.
 2. Tööline näeb "Minu tootmisplaanis" - operatsioonide nähtavuse seaded töölisele.
 3. Tööline näeb "Internetikioskis" - operatsioonide nähtavuse seaded töölisele.
 4. Täiendatud internetikiosk - võimalus näidata rohkem andmeid Internetikioskis.
 5. Erinevad käibemaksumäärad - võimalus arve igale reale määrata erinev KM määr.
 6. Tagasisuunas planeerimine - täpselt tarneks tagasisuunas planeerimine (just-in-time) kui tootmistellimused automaatselt klienditellimusest luua.
 7. Paindlik klienditellimuse kogus - kui tootmistellimus on automaatselt klienditellimusest loodud (make-to-order), ja kui tootmistellimuse lõppkogus muutub, siis klienditellimuse kogust uuendatakse.
 8. Materjalide korjeleht - võimalus luua materjalide korjeleht tootmistellimusest.
 9. Mitu arvet ostutellimuse kohta - võimalus luua mitu arvet ühele ostutellimusele.
 10. Uuenda ostutingimused ostutellimuselt - võimalus sisse/välja lülitada artikli ostuhinna uuendamist ostutingimuses kui ostutellimuses sisestatakse uus hind.

Blokeeri samaaegset andmete redigeerimist

Kui mitu kasutajat muudavad samu andmeid üheaegselt, võivad nad üksteise andmed üle kirjutada. Selle võimaluse blokeerimine lahendab selle probleemi.

Tööline näeb "Minu tootmisplaanis"

Vali, milliseid töid näeb tööline osas "Minu tootmisplaan":

 • kõiki töid;
 • tema töid, ning nendele eelnevaid ja järgnevaid töid;
 • ainult tema töid.

Tööline näeb "Internetikioskis"

Täiendatud Internetikiosk

Kui täiustatud internetikiosk on sisse lülitatud, siis näeb veel lisaks:

 • materjale,
 • seerianumbreid,
 • faile.

Erinevad käibemaksumäärad

Kui see võimalus on sisse lülitatud, on võimalik määrata igale arvel olevale tootele erinev käibemaksumäär.

Tagasisuunas planeerimine

Klienditellimusele tooteid broneerides on võimalik lasta programmil automaatselt luua tootmistellimused toodetele, mida ei ole laos.

Kui seadistus Tagasisuunas planeerimine on sisse lülitatud (Seaded -> Süsteemi seaded -> Enterpise paketi funktsioonid), ja tarnetähtaeg on klienditellimusel määratud, siis tootmistellimused planeeritakse kasutades tagasisuunas planeerimist, nii et need saaksid valmis viimasel võimalusel enne määratud tarnetähtaega.

Paindlik tellimuse kogus

Klienditellimusele tooteid broneerides on võimalik lasta programmil automaatselt luua tootmistellimused toodetele, mida ei ole laos.

Kui seadistus Paindlik tellimuse kogus on sisse lülitatud, siis uuendatakse klienditellimusel olevat kogust, kui automaatselt loodud tootmistellimuse lõppkogus on planeeritust erinev.

Materjalide tellimine laost

Kui Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded -> Materjali tellimine laost: Jah on sisse lülitatud, siis saab luua materjalide korjelehe PDFi tootmistellimuse lehel:

 1. Tervele tootmistellimusele korraga (nupp Materjalid üleval paremal nurgas).
 2. Igale alakoostule eraldi mitme-tasandilises tootmistellimuses (nupp Materjalid iga ala-koostu materjalide juures).

Materjalide korjelehe paigutust saab muuta PDF redaktoriga.

Mitu arvet ostutellimuse kohta

Vaikimisi vastab ühele ostutellimusele ainult üks arve.

Kui sisse on lülitatud Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded -> Mitu arvet ostutellimuse kohta: Jah, siis saab ühele ostutellimusele lisada mitu arvet.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, siis:

 • Ostutellimuse alaossa tuleb nähtavale sektsioon Arved.
 • Arve sisestamisel võetakse arvel olevad kaubad lattu.

Pärast selle funktsiooni sisse lülitamist ei saa mitut arvet lisada kui varasemalt olemasoleval ostutellimusel on juba:

 • ostuarve number,
 • sisestatud maksed,
 • tehtud vastuvõtt.

Uuenda ostutingimused ostutellimuselt

Vaikimisi tarkvara uuendab artikli hinda ostutingimuses kui ostutellimuses sisestatakse uus hind.

Et seda välja lülitada, vali Ei.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok