Lisavaluutad

Määra lisavaluutad ja nende kursid süsteemi baasvaluutaga.

Palun võta arvesse, et süsteem kasutab arvutuste tegemiseks ainult üht baasvaluutat.

Lisavaluutade mõte on näidata neid ostu- ja müügidokumentidel – Ostutellimustel, Klienditellimusel ja Arvetel/Hinnapakkumistel.

Iga laopartii hinda näidatakse baasvaluutas. Isegi kui ostutellimust tehes kasutatakse teist valuutat, näidatakse laopartiid ikka baasvaluutas, võttes arvesse valuutakurssi.