Kasutaja info

Kasutaja info lehele pääseb lehelt Seaded -> Personal -> Kasutajad. Seal on võimalus uuele kasutajale määrate ligipääsuõigused, või olemasolevat muuta/kustutada.

Kasutaja õigustes on võimalik määrata milliseid dokumente saab kasutaja luua, vaadata,
muuta ja/või kustutada. (Rea kirjeldusele või tulba päisele vajutades lülitatakse sisse/välja kõik õigused vastavas reas/tulbas.)

Uut kasutajat lisades sisesta kasutaja e-posti aadress ja parool. Kasutaja kasutab neid MRPeasysse sisselogimiseks. E-posti aadress ja parool tuleb määrata kõigile kasutajatele.

Tasuta kasutajad

Kui konkreetsel kasutajal pole vaja programmile ligipääsu, siis:

  • ärge jagage temaga parooli;
  • lülitage välja kõik tema õigused osas Seaded -> Personal.

Selliste kasutajate eest programm raha ei küsi. Neil puudub ligipääs, aga neile on võimalik töid planeerida.

Lisavõimalused

Lukukäitleja

Kui seade "Blokeeri samaaegset andmete redigeerimist" on sisse lülitatud, võib tekkida olukord, kus mõned sissekanded lukustuvad, kuigi tegelikult pole neid muudetud (näiteks brauser suleti kogemata). Sellistel juhtudel ei saa teised kasutajad neid andmeid muuta. Selle probleemi lahendamiseks on spetsiaalne kasutajaõigus: Lukukäitleja. Kui sellise õigusega kasutaja proovib muuta blokeeritud sissekannet, näidatakse talle nuppu Võta lukk maha koos märguandega. Kui kasutaja sellele klikib, tühistatakse vana lukk ning sissekanne lukustatakse uuesti uue kasutaja jaoks.

Olge selle võimalusega ettevaatlik. Kui lukk on tühistatud, ei saa algne kasutaja oma muudatusi salvestada. Lukku maha võttes veendu, et teine kasutaja ei oleks parajasti sissekannet muutmas.

Piiratud juurdepääs

Luba kasutajal sisse logida ainult osas Seaded -> Lubatud IP-d määratud IP-aadressilt.

Peida kulud ja hinnad

Võimalus seadistada, et kasutaja ei näeks kulusid/hindu mõnes programmi osas, mida ta muidu näeb.

Kaheastmeline autentimine (2FA)

Kui antud Enterprise paketi funktsioon on lülitatud sisse, siis kasutaja peab sisse logimisel läbima kaheastmelise tuvastuse. Loe täpsemalt kuidas seda kasutada: Seaded -> Süsteemi seaded -> Enterprise paketi funktsioonid -> Kaheastmeline autentimine (2FA).

Tööjõukulu tunnimäär

Võimalus sisestada konkreetse töötaja tööjõukulu tunnimäär, mis võetakse arvesse tootmiskulude arvutamisel.

Internetikioski režiim

See režiim on mõeldud ainult tootmisoperatsioonide raporteerimiseks. See lülitub sisse ainult siis, kui kõikidele ülejäänud õigustele on märgitud "Ei".

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok