Tootmistellimuse info töötajale

Siin leheküljel näeb töötaja:

 • Tootmistellimuse detaile.
 • Manustatud faile ja pilte.
 • Nimekirja materjalidest ja operatsioonidest.
 • Nuppe töö ja materjalide raporteerimiseks.

Kuidas raporteerida tootmisoperatsioone

 1. Vajuta Algus nupule operatsiooni real, et alustada tööd.
 2. Vajuta Paus nupule, kui operatsioon on peatatud, aga seda pole veel lõpetatud. Programm küsib seejärel kogust, mitu toodet lõpetati alates viimasest algusest (tühjaks jäetuna, salvestatakse koguseks 0). Vajuta uuesti Start, et jätkata.
 3. Vajuta Lõpp nupule, kui operatsioon on täielikult lõpetatud. Programm küsib seejärel kogust, mitu toodet lõpetati. (Kui see väli tühjaks jätta, salvestatakse kogus vastavalt tellimuse kogusele.)

Kui viimases operatsioonis raporteeritud kogus erineb planeeritud kogusest, siis programm küsib töötajalt kinnitust. Kui töötaja kinnitab, siis tootmistellimuse kogus uuendatakse vastavaks.

Kuidas raporteerida tootmises kasutatud materjale

Kasutatud materjale saab raporteerida nii automaatselt kui ka manuaalselt.

Manuaalseks raporteerimiseks:

 • Vajuta Kasuta nupule materjali broneeringu real, et märkida materjale kasutatuks, seejärel sisesta kasutatud kogus.
 • Vajuta Tarbi materjale vastavalt lõpptoode kogusele nupule materjalide tabeli kohal, et korraga märkida materjale kasutatuks vastavalt valmistehtud toodete arvule ja toote spetsifikatsioonile.
  - Kui materjalid ei ole broneeritud, siis proovib MRPeasy neid broneerida vabadest laopartiidest (FIFO meetodi alusel).
  - Kui materjale pole piisavalt, kuvatakse vastav märguanne.

Materjalide lisamine:

 • Kui on ära kasutatud mõni selline materjal, mis ei ole tellimuse materjalide nimekirja, kliki Lisa materjal  (+) nupule tabeli üleval paremal nurgas ning sisesta kasutatud materjal ja selle kogus.
 • Kui mõnda materjali on kasutatud rohkem, või on vaja lisada broneeringuid, siis vajuta Lisa materjal (+) nuppu materjali real.

Kuidas sulgeda tootmistellimus

Vajuta Lõpeta tootmine nupule lehekülje üleval, kui tootmine on lõppenud.

Kui kõik materjalid on ära kasutatud, märgib programm tootmistellimuse staatuseks Valmis.

Kui kõiki materjale ei ole ära kasutatud, siis pakub programm kaht valikut:

 • Kasuta kõik – kasutatakse ära kõik broneeritud materjalid;
 • Vabasta kasutamata – broneeritud materjalid, mida pole ära kasutatud, vabastatakse lattu. Kui osa materjale vabastatakse, mis olid algselt planeeritud kasutamiseks, siis tootmistellimusele lisatakse vastav märkus.

Pärast otsuse tegemist kliki uuesti Lõpeta tootmine nupule.

Kuidas jälgida seerianumbreid tootmise raporteerimisel

Kui seerianumbrid on sisse lülitatud, on igale artiklile, tootele või materjalile, võimalik sisestada unikaalne seerianumber. Kui raporteerid seerianumbreid:

 • Lõpptootele seerianumbri määramiseks kliki Lisa tootele seerianumber nupule. (See nupp tuleb töötajale nähtavaks ainult pärast esimese operatsiooni alguse raporteerimist)
 • Kui materjalide seerianumbrid tuleb samuti salvestada, siis saab lõpptootele seerianumbrit määrates valida kasutatud materjalid ning igaühe puhul valida seerianumbri (lubatud valik vastavalt broneeritud materjalide kaubapartiidele).
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok