Ülesannete haldus

Ülesannete paneeli saab kasutada erinevate ülesannete määramiseks nii meeskonnaliikmetele kui iseendale. Ülesannete haldus võimaldab paremini organiseerida töökorraldust ja annab parema ülevaate lihtsamatest töödest ning eesmärkidest ja nende tähtaegadest. Ülesannete paneeli võib kasutada ka teadete saatmiseks ja suhtluseks meeskonnaliikmetega.

Ülesannete paneeli saab avada nupust Ülesanded, mis paikneb MRPeasy ülemises paremas nurgas.

Ülesannetele saab

  • määrata tähtaja,
  • sisu koos manustega
  • ning neid saab kommenteerida.

Näpunäiteid

  • Iga kasutaja saab ülesande luua ja määrata selle teistele kasutajatele.
  • Kui ülesanne on täidetud, siis on märgi valik Tehtud.
  • Kui kasutajale on määratud uus ülesanne või olemasolevat ülesannet on uuendatud, siis hakkab ülesannete nupp vilkuma.
  • Uut või muudetud ülesannet kuvatakse rasvases kirjas kuni see on avatud.
  • Ülesande eemaldamiseks tuleb see kustutada.
  • Ülesannete paneel uueneb automaatselt kord minutis.

Ülesannete paneeli ligipääs

Iga MRPeasy kasutaja (välja arvatud Internet-kiosk kasutaja) saab avada Ülesannete paneeli. Paneelis kuvatakse ülesanded, mis on kasutaja enda loodud või temale määratud.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok