Tootmistellimuse info

Tootmistellimusel on kaks vaadet, administreerimise vaade detailse ülevaatega ja raporteerimise vaade töötajatele reaal-ajas töö raporteerimiseks.

Avades tootmistellimuse osast Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused, avatakse adminstreerimise vaade, mis võimaldab

 • näha tellimuse kõiki andmeid, sh kuluarvestust,
 • näha, muuta vajalike materjalide nimekirja ja teha broneeringuid,
 • näha ja muuta operatsioone ja nende andmeid,
 • lisada toodetele seerianumbrid,
 • määrata operatsioonidele töötajaid,
 • muuta raporteeritud tööaja andmeid,
 • avada manustatud faile ja näha pilte,
 • ühe nupuvajutusega tellimuse lõpetamist,
 • tellimuse tagasi töösse saatmist,
 • lisada märkmeid.

Mine teemale:

 1. Kuidas raporteerida tootmist?
 2. Kuidas broneerida või vabastada materjale?
 3. Kuidas muuta operatsioone, nt määrata töölisi?
 4. Mis juhtub kui muuta tootmistellimuse kogust?
 5. Kuidas saata lõpetatud tellimus tagasi tootmisse?
 6. Kuidas luua PDF töökäsk?
 7. Kuidas luua materjalide korjelehe?
 8. Kuidas määratakse tootmistellimuse staatus?
 9. Mis on mitme-tasandiline tootmistellimus?
 10. Kuidas lisada ja salvestada seerianumbreid?
 11. Kuidas hallata allhankijate poolt tehtud operatsioone?
 12. Kuidas kinnitada tootmistellimus, et anda see töösse?
 13. Kuidas lisada tähtsaid märkuseid või tõsta punast lippu?

Tootmisoperatsioonide raporteerimine

Töötajatel on võimalik näha enda ülesandeid ja raporteerida algust-lõppu ning materjalide kulu. Reaalajas raporteerimiseks tuleb minna raporteerimise lehele:

 1. vajuta nupule Mine tootmisele tootmistellimuses.
 2. Või mine tarkvara osasse Minu tootmistplaan, kus asub töötaja kalendar ja ta saab endale määratud operatsioone raporteerida.
 3. Või logi sisse Internetikioski, mis on lihtsustatud kuva tahvelarvutite ja nutitelefonide jaoks. 

Tootmistellimuse sulgemine

Sul võib olla vajadus raporteerida tööliste eest, või vajadus sulgeda tellimus, sest töötaja ei vajutanud nuppu Lõpeta tootmine.

Tootmistellimuse lõpetanuks märkmine:

 1. Ava tootmistellimus muutmise režiimis.
 2. Vajuta nuppu Lõpeta tootmine plaanijärgselt tootmistellimuse lehe allosas.

Kui vajutad Lõpeta tootmine plaanijärgselt, siis juhtub järgnev:

 • Töö märgitakse lõppenuks, tootmistellimuse staatuseks saab Valmis, isegi kui osasid operatsioone või materjale ei raporteeritud.
 • Kõik broneeritud materjalid kasutatakse ära. Kui mõned vajaminevad materjalid olid broneerimata, siis tootmistellimusele lisatakse lipp Tähtis ja vastavasisuline märkus.
 • Valmistooted on laos saadaval.

Tootmistellimuse muutmine ja uuendamine

Materjalide lisamine, broneerimine ja lattu tagastamine

Tootmistellimuse allosas Materjalid on võimalik broneerida uusi materjale või tagastada broneeritud materjalid lattu.

Materjalide broneeringute tegemine:

 1. Ava tootmistellimus muutmise režiimis.
 2. Broneeri materjalid:
  a. Automaatselt: vajuta nuppu Broneeri vajalikud materjalid. Broneeringud tehakse laos või lattu saabuvatest vabadest materjalidest FIFO põhimõttel.
  b. Käsitsi: vajuta nuppu Lisa materjal Lisa materjal materjali real ning vali materjalid saadaval olevatest kaubapartiidest või loo ostutellimus.

Materjali tabeli üleval paremal nurgas nupp Lisa materjal Lisa materjal võimaldab lisada tellimusele teisi artikleid.

Materjalide tagastamine lattu, ühe rea kaupa:

 1. Ava tootmistellimus muutmise režiimis.
 2. Vajuta materjali kaubapartii real nupule Tagasta lattu Tagasta lattu.
 3. Sisesta tagastatav kogus.
 4. Kui seda materjali ei ole tegelikult vaja, siis korda eelnevat tegevust "Mitte broneeritud" real, et see rida kaotada.

Materjalide tagastamine lattu, kõik korraga:

 1. Vajuta nupule Vabasta broneeritud materjalid.
  Broneeritud, mis ei ole kasutatud, vabastatakse tagasi lattu. Kasutatud materjale ei tagastata.

NB! Materjale saab lisada või eemaldada spetsifikatsiooni uuendamise läbi, valides uuendada ka seotud tootmistellimusi (tellimus ei tohi olla alustatud).

Operatsioonide muutmine, töötajate määramine

Operatsioonide sektsioon näitab nimekirja tootmisoperatsioonidest, kus saab määrata töölisi või osakondi ning muuta operatsiooni.

Tootmisoperatsioone on võimalik muuta ja uuendada:

 • saab muuta, lisada või eemaldada töökeskusi või töötajaid;
 • plaanitud ja raporteeritud aegasid;
 • raporteeritud toodetud koguseid.

NB! Operatsioone saab lisada või eemaldada tehnoloogilise kaardi uuendamise läbi, valides uuendada ka seotud tootmistellimusi (tellimus ei tohi olla alustatud).

Operatsiooni muutmine:

 1. Ava tootmistellimus muutmise režiimis.
 2. Liigu leheküljel alla osasse Operatsioonid.
 3. Vajuta nuppu Vaata/Muuda Vaata selle operatsiooni real, mida soovid muuta.

Operatsiooni ümberplaneerimiseks on kaks võimalust:

 1. Lohista operatsioon uuele ajale kalendris Tootmise planeerimine -> Tootmisplaan.
 2. Muuda operatsiooni kestvust käsitsi operatsiooni andmetest.

Tootmistellimuse koguse muutmine

Tootmistellimuse kogust saab tootmise planeerija muuta kas enne tootmise algust, või pärast tootmise lõppu. Tootmise ajal saab töötaja raporteerida tegeliku toodete koguse, ning vajadusel uuendada kogu tellimuse lõppkogust.

Kui kogust muudetakse enne tootmistellimuse alustamist:

 • Vajaminevad materjalid ja operatsioonid arvutatakse uuesti.
 • Vajaminevad materjalid broneeritakse automaatselt, kui need on saadaval.
 • Operatsioonid planeeritakse uuesti.
 • Sihtpartii kogus uuendatakse.

Kui kogust muudetakse pärast tootmistellimuse lõpetamist:

 • Sihtpartii kogus uuendatakse.
 • Materjale ega operatsioone ei muudeta. Eeldatakse, et tootmise käigus raporteeriti õiged väärtused.

Lõpetatud tootmistellimuse tootmisse tagasi saatmine

Kui tootmistellimus märgiti lõpetatuks, kuigi ei oleks pidanud, siis saab tellimuse saata tagasi tootmisse:

 1. Ava tootmistellimus muutmise režiimis.
 2. Vajuta Tagasta tootmisse tootmistellimuse lehe all osas.

Tootmistellimuse, töökäsu, marsruutkaardi loomine

Tootmistellimuste infot saab PDFil neljas variandis:

 1. PDF lai, mis on mõeldud tootmisjuhile, sisaldab kõiki detaile sh rahalisi väärtusi.
 2. PDF keskmine, mis on dokument töötajale.
 3. PDF kitsas, mis on vähedetailne dokument töötajale.
 4. Väga detailse töökasu printimiseks vajuta Mine tootmisele ning prindi PDF sealt lehelt (töötaja saab seda samuti teha Minu tootmisplaanist).

Materjalide korjelehe loomine

Kui Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded -> Materjali tellimine laost: Jah on sisse lülitatud, siis saab luua materjalide korjelehe PDFi:

 1. Tervele tootmistellimusele korraga (nupp Materjalid üleval paremal nurgas).
 2. Igale alakoostule eraldi mitme-tasandilises tootmistellimuses (nupp Materjalid iga ala-koostu materjalide juures).

Materjalide korjelehe paigutust saab muuta PDF redaktoriga.

Mitme-tasandiline tootmistellimus

Kui tootmistellimuse planeerimise ajal ei ole all-koostusid laos, siis planeeritakse nende tootmine samas tootmistellimuses.

Kui tootmistellimus on mitme-tasandiline, siis

 • operatsioonid on grupeeritud komponentide kaupa.
 • Komponentide nimed kuvatakse rohelisena, kui kõik all-koostud on valmis, mis on selles samas tellimuses. Muul juhul näidatakse komponentide nime punasena.

Seerianumbrite raporteerimine tootmises

Tootmistellimuses on võimalik määrata nii valmistoote seerianumbrid kui ka raporteerida komponentide seerianumbreid.

Seerianumbrite raporteerimine tootmises:

 1. Ava tootmistellimus muutmise režiimis.
 2. Liigu leheküljel allapoole osasse Seerianumbrid.
 3. Vajuta Lisa tootele seerianumber.
 4. Sisesta seerianumbrid:
  - ükshaaval, trükkides või ribakoodi skaneerides;
  - kõik korraga, kui kopeerid need Notepadi või Exceli failist ning kleepid kõige esimese seerianumbri väljas. Programm paigutab sel juhul kõik numbrid eraldi väljadesse.
 5. Komponentide seerianumbrite sisetamiseks, vali toote seerianumbri juures:
  1. Komponendi artikkel.
  2. Seerianumber (saaval on ainult broneeritud partiides olevad seerianumbrid).

Kui tootele on seerianumbrid juba määratud, siis on võimalik neid muuta, lisada materjale jms vajutades nupule Vaata/Muuda Vaata seerianumbri real tootmistellimuses.

Selleks, et seerianumbreid kasutada:

 • Seerianumbrite funktsionaalsus peab olema sisse lülitatud, Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi seaded -> Seerianumbrid: Jah.
 • Valik Seerianumbrid peab olema linnukesega märgitud artikli andmetes, Ladu -> Artiklid.

Allhanketeenused

Sektsioon Allhanked sisaldab nimekirja operatsioonidest, mis tehakse allhankijate juures (nt. värvimine).

Kui tehnoloogilises kaardis on allhakneteenusied, siis tootmistellimuses igale sellisele operatsioonile:

 1. Saab luua ostutellimuse ja näha linki ostutellimusele.
 2. Ostutellimust luues arvutab tarkvara nii kuupäevad kui ka hinna kasutades selle operatsiooni infot tehnoloogilises kaardis. Ostutellimuse andmeid, sh teenuse lõplikku hinda, saab igal ajal ostutellimuses uuendada.
 3. Operatsioon märgitakse Alustatuks kui ostutellimus on Tarnitud staatuses (Saatmise kuupäev on täidetud).
 4. Operatsioon märgitakse Lõpetatuks kui ostutellimus märgitakse saabunuks (Saabumise kuupäev on täidetud).

NB! Allhankijate teenuste haldamiseks võib kasutada erinevaid strateegiaid:

 1. Kui toode liigub tootmisprotsessi käigus allhankija kätte ja tuleb tagasi kas edasiseks töötluseks või kui valmis kaup, siis on tihti parem strateegi lisada allhanketeenus tehnoloogilisse kaarti, kui üks operatsioon.
 2. Kui sa saadad materjalid allhankijatele ja nemad panevad selle kokku, siis on võimalik kasutada kahte strateegiat:
  a) sama mis eelnev: määra allhanketööd tehnoloogilises kaardis operatsioonina ning loo tootmistellimus, kust lood ostutellimuse.
  b) loo ainult ostutellimus valmis tootele ja saada see tarnijale (tootmistellimust kasutamata). Materjalid saab broneerida ja tarnida otse ostutellimusest.

Selle funktsionaalsuse kasutamiseks peab olema Allhankijate funktsioon sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid -> Allhankijad: Jah.

Märkused ja hoiatused

Tootmistellimuse kohta on võimalik sisestada vabas vormis tekstina ka märkusi. Tähtsad märkused (sh MRPeasy poolt loodud hoiatused) on ümbritsetud sinise raamiga ning on tabelis Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused tähistatud lipukesega Tähtis Tähtis.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok