Statistika

Siin raportites tuuakse välja perioodi kulud kuvatuna tootmistellimuste või toodete lõikes. Statistikas näidatakse järgev:

  • Omahind (kogu tootmiskulu);
  • Materjalide hind;
  • Tootmise üldkulu;
  • Tööjõu kulu.
  • Ülekulu (ainult tootmistellimuse kohta);
  • Ülekulu artikli kohta (ainult tootmistellimuse kohta).

Kulud näidatakse reaalajas, kohe kui materjalid on kasutatud ja/või operatsioonid on raporteeritud lõpetatuks Minu tootmisplaanis või Internetikioskis. Raportis kuvatakse ainult valitud perioodi kulusid.

Ülekulu

Lõpetatud tootmistellimuste kohta kuvatakse ülekulu (kogu tellimuse ja artikli kohta). Ülekulu on planeeritud kulu ja tegeliku kulu vahe.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok