Planeerimata tootmistellimused

Planeerimata tootmistellimuste funktsionaalsus lubab tootmisplaneerijal eemaldada planeeritud tootmistellimused tootmiskalendrist ja lisada need tagasi hiljem.

Samuti tekib võimalus luua uusi tootmistellimusi ilma töökeskusi broneerimata.

Kui tootmistellimus plaanist välja võetakse, siis töökeskuste broneeringud kustutatakse. Seega, töökeskused saavad vabaks teiste tellimuste jaoks.

Selle funktsionaalsuse saab sisse lülitada osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid.

Kui planeerimata tootmistellimuste funktsionaalsus on sisse lülitatud, siis:

  1. Nupud Lisa tootmisplaani ja Eemalda tootmisplaanist kuvatakse tootmistellimuse andmetes Tootmisoperatsioonide sektsioonis.
  2. Uut tootmistellimust luues on võimalik märkida valik Ära broneeri töökeskusi.
  3. Tootmistellimus on staatuses Planeerimata, kui see ei ole tootmisplaanis (ehk töökeskusi ei ole broneeritud).
  4. Veerg Planeerimata kuvatakse Gantti graafiku kõrval, kus kuvatakse nimekiri planeerimata tootmistellimustest. Sealt saab need lohistada Gantti graafikule planeerimiseks.

Tootmistellimusi saab eemaldada tootmisplaanist ainult siis, kui need ei ole veel alustatud.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok