Pipedrive

Pipedrive on võimekas ja kasutajasõbralik CRM süsteem, mis annab avarad võimalused müügiprotsessi juhtimiseks. Pipedrive CRM ja MRPeasy töötavad sujuvalt koos nii, et müügiprotsessi hallatakse Pipedrive-s ning tooted tehakse, broneeritakse ja tarnitakse MRPeasy-s.

Kui Pipedrive-s tehing jõuab teatud etappi, siis see automaatselt imporditakse MRPeasy-sse kui klienditellimus.

Kui klienditellimus on imporditud MRPeasy-sse, siis on võimalik lasta tarkvaral automaatselt liigutada tehing Pipedrive-s järgmisse etapapi, samuti saab lasta teha atuomaatsed broneeringud MRPeasy-s.

Kui tellimus MRPeasy-s saab valmis tarneks või on tarnitud, siis see liigutatakse vastavalt järgnevatesse staadiumitesse Pipedrive-s. Samuti on võimalik lisada märkmeid Pipedrive-s.

Konkreetsed tegevused (etapid ja märkmed) konfigureeritakse integratsiooni seadistamise ajal ning neid saab muuta ka hiljem.

Integratsiooni seadistus

Enne automaatse integratsiooni seadistamist MRPeasy ja Pipedrive vahel palun kontrolli järgnevat: 

 1. Lisafunktsioon Tooted on SISSE lülitatud, Pipedrive -> Seaded -> Funktsioonid.
 2. Kui Pipedrive-s on tooted ja MRPeasys laoartiklid, siis Toote kood Pipedrive-s peab vastama Artikli koodile MRPeasy-s. 
 3. Oled piisavate õigustega kasutaja Pipedrive-s.

MRPeasy ja Pipedrive ühendamiseks palun tee järgnevat:

 1. Mine Pipedrive -> Seaded -> Isiklik -> API ja kopeeri API kood.
 2. Mine MRPeasy -> Seaded -> Süsteemi seaded -> Liidestamine -> Pipedrive ja vajuta Ühenda Pipedrive-ga.
 3. Kleebi Pipedrive API kood ja vajuta Jätka.
 4. Igale müügitorule vastavalt vali millised tehingud importida MRPeasy-sse.
 5. Vali, kas kohe automaatselt broneerida tooted MRPeasy-sse imporditud tehingutele. 
 6. Vali, mida Pipedrive-s teha tehingutega, mis just imporditi MRPeasy-sse, või mis on valmis tarneks, või tarnitud. Võimalik on:
  • liigutada tehing teise etappi,
  • luua Pipedrive-s märge.

Toodete importimine

Pipedrive ja MRPeasy võimaldavad importida ja eksportida tooteid CSV faili abil:

 • Pipedrive-s kohas Seaded -> Ekspordi andmed või Impordi andmed.
 • MRPeasy-s kohas Ladu -> Artiklid.

Palun ole tähelepanelik sellega, et tooted MRPeasy ja Pipedrive vahel pannakse üksteisega vastavusse Toote koodi järgi Pipedrives ja Artikli koodi järgi MRPeasy-s.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok