Tagasisuunas planeerimine

Uut tootmistellimust luues on võimalik sisestada tähtaeg selle tellimuse valmimiseks. Kui tähtaeg on seatud, siis tarkvara planeerib tootmise tellimuse kõige hilisemale ajale, mis võimalik, et täpselt tähtajaks valmis saada.

Kui ei ole võimalik tellimust enne tähtaega lõpetada, siis tarkvara leiab esimese võimaliku aja.

Tagasisuunas planeerimine töötab alates Enterprise hinnapaketist.

Tagasisuunas planeerimise kasutamine läbi klienditellimuse

Klienditellimuses on võimalik määrata tarnetähtaega ehk kuupäeva, milleks kõik tooted peavad valmis olema. Kui tooteid klienditellimusele broneerida, siis saab lasta luua kõik tootmistellimused automaatselt. Kui seda tehakse, siis tarkvara planeerib need tellimused valmima täpselt tarnetähtajaks, kui võimalik.

Kui soovid, et tootmistellimused, mis luuakse läbi klienditellimuse, planeeritakse nii, siis lülita see funktsioon SISSE kohas Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok