Internetikiosk

Internetikiosk annab lihtsa võimalusele töötajatele näha oma ülesandeid ja raporteerida. See on peamiselt loodud tahvelarvuti või nutitelefoniga kasutamiseks.

Töötaja näeb nimekirja temale määratud operatsioonidest koos järgmise informatsiooniga:

 • tootmistellimuse number,
 • toote nimi,
 • teha jäänud kogus,
 • operatsiooni kirjeldus,
 • töökeskus.

Kui täiustatud internetikiosk on sisse lülitatud, siis näeb veel lisaks:

 • materjale,
 • seerianumbreid,
 • faile.

Mine teemale:

 1. Kuidas pääseda ligi internetikioskile?
 2. Kuidas määrata operatsioonide nähtavust internetikioskis?
 3. Kuidas saavad mitu töötajat ühe seadmega kasutada internetikioskit?
 4. Kuidas raporteerida operatsioone?
 5. Mida tähistavad erinevad värvikoodid?
 6. Kuidas raporteerida materjale?
 7. Kuidas lõpetada tootmistellimust?
 8. Kuidas raporteerida seerianumbreid?
 9. Kuidas ligi pääseda lisatud failidele?
 10. Kuidas lülitada sisse täiustatud internetikiosk?
 11. Demovideo: Kuidas kasutada internetikioskit.

Ligipääs internetikioskile


Internetikioskile ligipääsu saamiseks tuleb:

 1. Luua kasutaja osas Seaded -> Personal -> Kasutajad.
 2. Anda kasutajale ligipääs ainult "Internetikioskile".

See kasutaja suunatakse sisse logimisel internetikioskisse.

Operatsioonide nähtavus internetikioskis

Vaikimisi näeb töötaja kõiki operatsioone, mis on temale määratud.

Et peita operatsioonid, millele eelnevad operatsioonid ei ole veel lõpetatud, siis:

 1. mine osasse Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded -> Töötaja näeb Internetikioskis, 
 2. ja vali Operatsioonid valmis alustamiseks.

Mitu kasutajat kasutavad üht seadet raporteerimiseks

Mitu töötajat võivad kasutada sama seadet, et näha oma operatsioone ja raporteerida.

 1. Olles internetikioskisse sisse logitud, vii hiirekursor oma MRPeasy kasutajanime Current user kohale ekraani üleval paremal nurgas.
 2. Avaneb rippmenüü, mis näitab kasutajaid, kes on parajasti sisse logitud selles seadmes.
 3. Vajuta kasutajanimele, et vahetada kasutajat.
 4. Vajuta nupule Kasutaja sisselogimine Sign in with another user, et logida sisse mõne muu kasutajaga.

Välja logimine:

 1. Vii hiirekursor oma kasutajanime Current user kohale üleval paremal nurgas.
 2. Vajuta Logi välja nupule kasutajanime kõrval.
 3. Brauseri sulgedes logitakse kõik kasutajad välja.

Kuidas raporteerida tootmisoperatsioone

Operatsioonide progressi ja alguse-lõpu raporteerimiseks:

 1. Vajuta Start Start nupule, et alustada tööd.
 2. Vajuta Paus Pause nupule, kui operatsioon on peatatud, aga ei ole veel lõpetatud (nt. seda jätkatakse homme, või seda teeb edasi järgmise vahetuse töötaja).Programm palub sisestada koguse (mitu artiklit on lõpetatud). Kui väli tühjaks jätta, määrab programm automaatselt koguseks 0.
 3. Vajuta Lõpp Finish nupule, kui operatsioon on täielikult lõpetatud.  Programm palub sisestada koguse (mitu artiklit on lõpetatud). Kui väli tühjaks jätta, määrab programm automaatselt koguseks tellimuse koguse.

Lõpetatud operatsioonid liigutatakse nimekirja lõppu ja kui tellimus on lõpetatud, siis operatsioon kaob nimekirjast.

Värvikoodid

Start nupu värv tähistab järgnevaid operatsiooni staatuseid:

 • Ei ole alustatud,
 • Pausil,
 • Lõpetatud.

Kuidas raporteerida kasutatud materjale

Internetikioski kasutamisel märgitakse kõik broneeritud materjalid kasutatuks automaatselt kui esimene operatsioon on lõpetatud.

Käsitsi materjalide raporteerimiseks on vaja kasutada "Minu tootmisplaani".

Materjalide nägemiseks internetikioskis tuleb täiustatud internetikiosk sisse lülitada osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded -> Täiustatud internetikiosk: Jah.

Kuidas lõpetada tootmistellimust

Tootmistellimus lõpetatakse automaatselt kui internetikioskis viimane operatsioon lõpetatakse:

 • Kõik broneeritud materjalid kasutatakse ära.
 • Valmistooted saabuvad laoarvestusse.
 • Kui vastavalt spetsifikatsioonile oli vaja rohkem materjale, kui tegelikult kasutati, siis tootmistellimusele lisatakse märkus.
 • Kui raporteeritud kogus erineb planeeritud kogusest, siis tootmistellimusele lisatakse märkus.

Kuidas jälgida seerianumbreid tootmises

Kui seerianumbrid on sisse lülitatud, on igale artiklile, tootele või materjalile, võimalik sisestada unikaalne seerianumber. Kui raporteerid seerianumbreid:

 • Lõpptootele seerianumbri määramiseks kliki Lisa seerianumber nupule.
 • Kui materjalide seerianumbrid tuleb samuti salvestada, siis saab lõpptootele seerianumbrit määrates valida kasutatud materjalid ning igaühe puhul valida seerianumbri (lubatud valik vastavalt broneeritud materjalide kaubapartiidele).

Seerianumbrite raporteerimiseks internetikioskis tuleb täiustatud internetikiosk sisse lülitada osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded -> Täiustatud internetikiosk: Jah.

Täiustatud internetikiosk

Kui lülitate sisse Täiustatud internetikioski osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Programmi seaded -> Täiustatud internetikiosk: Jah, siis kioski kasutaja näeb veel materjale, lisatud faile, ning saab raporteerida kasutatud osade ja valmistoodete seerianumbreid.

 

 
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok