Kriitiline kogus

Nimekiri ostetavatest artiklitest, mille kogus laos on väiksem kui neile määratud kriitiline kogus. Igale artiklile saab tema kriitilise koguse määrata osas Ladu -> Artiklid. Raportit saab salvestada kas PDF-i või CSV-na.

Et artiklit võetakse kriitilise koguse raportis arvesse, peab olema sellele kriitiline kogus määratud, isegi kui see on 0.

Raportis on iga artikli kõrval ikoon sellele ostutellimuse loomiseks.