Reklamatsioonid

Selles programmi osas saab vastu võtta ja salvestada otsus reklamatsiooni kohta.