Kvaliteedikontroll

Võimalus kaubapartiid heaks kiita või tagasi lükata, kas täielikult või osaliselt, enne kui selle staatuseks saab Saadud. Kui kaubapartii on tagasi lükatud, tühistatakse kõik sellega seotud broneeringud.

Laopartii heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks sisesta Heakskiidetud kogus:

  • terve kaubapartii heaks kiitmiseks sisesta partii kogus;
  • kaubapartii tagasilükkamiseks sisesta 0;
  • kaubapartii osaliseks heaks kiitmiseks sisesta kogus vahemikus 0 – kaubapartii kogus.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok