Parameetri info

Võimalus muuta olemasolevat parameetrit ja selle väärtusi.

Kui parameetri väärtusest sõltub toormaterjali kogus (nt. kui parameetriks on "Suurus"), märgi valik See parameeter muudab materjali kogust linnukesega.

Kui mõni toote parameeter muudab toormaterjali kogust, määratakse BOMis igale materjalile eraldi kogus vastavalt igale parameetri väärtusele.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok