Kliendi info

Võimalus lisada uut või muuta olemasolevat klienti ning sisestada:

  • kontaktandmed;
  • üks või mitu kontaktisikut;
  • märkused;
  • järgmise kontaktivõtmise aeg;
  • kliendile saadetavate dokumentide keel (saab valida keeltest mida tarkvara toetab);
  • vaikimisi maksumäär kliendile (kui erinev üldisest seadistusest);
  • vaikimisi makseperiood;
  • kaubakrediidi limiit.

Kliendi kontaktinfo sisestamine

Kontaktinfo "Tüüp" väli on rippmenüü (telefon, faks, Skype, e-post, veeb, aadress jt.). Iga kontaktitüüp peab olema eraldi real. Siia sisestatud aadress trükitakse arvetele, hinnapakkumistele ja saatelehtedele.

Kui kliendil on mitu tarneaadressi, siis lisage need uute "Aadress" väljadega. Sel juhul on tarnet tehes võimalik nende seast valida.

Kontaktandmed saab sisestada ka tarnija ettevõtte kontaktisiku(te) kohta. Neid andmeid ei trükita ühelegi dokumendile.

Kliendile saadetavate dokumentide keel

Dokumendid trükitakse valitud kliendi keeles. Vaikimisi see on Sinu registreerimise keel.

Makseperiood, arve maksekuupäev

Kui kliendile luuakse arve, siis arve maksekuupäev leitakse lisades tänasele kuupäevale makseperioodi päevade arvu.

Kliendi krediidilimiit

Peale arve salvestamist kontrollib tarkvara kliendi krediidilimiiti ja kõiki tema maksmata arveid. Kui limiit on ületatud, siis kuvatakse vastav teade.

Tabel CRM -> Kliendid kuvab hetkel kliendile antud Kaubakrediiti. (Kui antud veerg ei ole nähtaval, pead selle nähtavaks tegema)

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok