Andmebaasi hooldus

Osas Seaded -> Andmebaasi hooldus saab:

 1. Salvestada arvutisse tagavarakoopia kogu oma andmebaasist. Soovitame teha seda mitte harvem kui kord kuus.
 2. Taastada andmebaasi tagavarakoopiast.
 3. Tühjendada andmebaasi.

Andmebaasi tagavarakoopiad ja taastamine

Sa võid andmebaasi varukoopia faili üles laadida, et taastada oma andmed.

 • Varukoopia fail ei tohiks olla vanem kui 30 päeva.
 • Fail peab pärinema samalt kontolt kuhu seda laetakse (st ei ole võimalik ühe konto andmebaasi laadida mõnele teisele kontole)
 • Su praegune andmebaas kustutatakse ja asendatakse andmetega varukoopia failist. Soovitame alla laadida uue varukoopia faili enne vanema üleslaadimist.
 • Kõik kasutajad logitakse taastamise käigus välja.

Vanade andmete arhiveerimine

Andmeid, mida ei ole kasutatud viimase 6 kuu, 1, 1.5, või 2 aasta jooksul, on võimalik hulgi arhiveerida osas Seaded -> Andmebaasi hooldus -> Arhiveeri vanad andmed.

Arhiveeritud andmeid ei kustutata täielikult. Need on tavaliselt peidetud, aga neid saab otsida ja üles leida igal ajal.

Järgmisi andmeid on võimalik arhiveerida:

1. Artiklite, spetsifikatsioonide ja tehnoloogiliste kaartide arhiveerimine

Artiklid arhiveeritakse koos nende spetsifikatsioonide ja tehnoloogiliste kaartidega.

Arhiveeritud...

 1. artiklid leiab osast Ladu -> Artiklid, otsides koodi järgi.
 2. spetsifikatsioonid leiab osast Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid, otsides koodi järgi.
 3. tehnoloogilised kaardid leiab osast Tootmise planeerimine -> Tehnoloogilised kaardid, otsides koodi järgi.

Lisaks, arhiveeritud andmete koodile lisatakse järelliide "-del", mis võimaldab neid lihtsasti leida.

Arhiveeritud artiklid, spetsifikatsioonid, ja tehnoloogilised kaardid saab taastada:

 1. Otsi koodi järgi.
 2. Ava.
 3. Vajutada Taasta nupule.
2. Tellimuste arhiveerimine

Järgnevad tellimused arhiveeritakse:

 • Klienditellimused: staatustes Tarnitud, arve saadetud ja Toimetatud.
 • Ostutellimused: staatuses Saadud.
 • Tootmistellimused: staatustes Valmis, Saadetud, ja Lõpetatud.
 • Remonditellimused: staatustes Valmis, Saadetud, ja Lõpetatud.
 • Reklamatsioonid: staatustes Tarnitud, arve saadetud ja Toimetatud.

Arhiveeritud tellimuste staatuseks saab Arhiveeritud.

Tellimusi staatuses Arhiveertitud saab otsida nende staatuse järgi, kuid need on vaikimisi peidetud.

Andmebaasi tühjendamine

Andmebaasi tühjendamiseks on kaks võimalust:

 1. Et kustutada kõik andmed (va kasutajad ja seaded), vajuta Tühenda andmebaas nupule.
 2. Et kustuda ainult tellimused (kliendi-, tootmis-, ostu-, remonditellimused jm, sh arved, tarned) ning laoseis, vajuta Kustuda kõik tellimused ja nulli kaupade kogused.
  Muud andmed, nn põhiandmed (kasutajad, seaded, laoartiklid, spetsifikatsioonid, tehn. kaardid, tarnijad) jäävad alles.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok