Töökeskuse raportid

Töökeskuse kohta käiv statistika. Raporteid on võimalik valida rippmenüüst. Seda lehte näeb ka töökeskuse info all.

Raport "Kalender"

Kalender (kuu, nädala või päeva lõikes) kõikide tootmisoperatsioonidega. Klikkides "Vali kuvamise võimalused" ikoonile, on võimalik vaikimisi vaadet detailsemalt seadistada.

Raport "Tootmistellimused"

Nimekiri kõigist tootmistellimustest, kus seda töökeskust kasutatakse. Perioodi, mille kohta andmeid näidatakse, saab valida kas käsitsi kalendrist algus- ja lõppkuupäevadega või klikkides etteantud valikutele.

Raport "Seadmete kasutamise graafik"

See raport näitab töökeskuse kasutamist aja jooksul graafikuna. Graafiku Y-teljeks saab määrata kas protsendid või tunnid.

Raport "Üldine masinate tootlikkus (OEE)"

Üldine masinate tootlikkust ehk OEE (Overall Equipment Effectiveness) töökeskuse kohta valitud perioodil. OEE näitab kui efektiivselt tootmisüksus töötab. See arvutatakse korrutades omavahel näitajad "saadavus" (Availability), "tootlus" (Performance) ja "kvaliteet" (Quality).

Saadavus esitab protsentuaalselt reaalse tööaja planeertud tööaja suhtes. Seda arvutatakse valemi järgi "reaalne tööaeg" / "planeeritud tööaeg".

Kui raporteeritud reaalse töö aeg on pikem, kui esialgselt planeeritud, siis saadavus võib olla suurem kui 100% (sellisel juhul näidatakse numbrit punasena). Kui see juhtub tihti, siis võib-olla peaks tehnoloogilist kaarti kohendama, tootmisaega ühiku kohta suurendama. Kui saadavus on suurem kui 100%, siis väärtust 100% kasutatakse OEE arvutamisel.

Tootlus esitab protsentuaalselt kiiruse, millega töökeskus töötab, kiiruse suhtes, millega töökeskus peaks olema suuteline töötama ideaalses olukorras (nn ideaalne tootlus). Seda arvutatakse valemi järgi ("toodetud artiklite hulk" * "ideaalne tootmisaeg ühiku kohta") / "reaalne tööaeg".

Kui tootmisaeg ühiku kohta tehnoloogilises kaardis on liiga pikk, siis tootlus võib minna suuremaks kui 100% (sellisel juhul näidatakse numbrit punasena). Kui see juhtub tihti, siis võib-olla peaks tehnoloogilist kaarti kohendama, tootmisaega ühiku kohta vähendama. Kui tootlus on suurem kui 100%, siis väärtust 100% kasutatakse OEE arvutamisel.

Kvaliteet esitab protsentuaalselt kvaliteedikontrollist läbi saanud toodete hulga.  Kui professionaalpaketi funktsioon "Sisendkontroll" on kasutusel, siis kvaliteeti arvutatakse kui "kontrolli läbinud artiklite hulk" / "kogu artiklite hulk". Kui "Sisendkontroll" ei ole kasutusel, siis tehakse eeldus, et kvaliteet on 100%.

Täielik seadmete efektiivsus ehk TEEP (Total effective equipment performance) näitab OEE’d kogu kalendriaja suhtes. Näiteks aasta kohta arvutatakse seda järgnevalt ("planeeritud tööaeg" / (365 * 24* 60*)) * OEE.

OEE arvutatakse siis, kui operatsioonid lõpetatakse. Et arvutada OEE eelmisteks  perioodideks, vali periood (pikkusega kuni 1 kuu) ja vajuta nupule Arvuta.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok