Asenda materjal

Funktsioon Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid -> Asenda materjal võimaldab hulgi muuta palju spetsifikatsioone.

Siin saab lisada, eemaldada või asendada üht materjali valitud spetsifikatsioonides, mis on välja filtreeritud lehel Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid.

Spetsifikatsioonide hulgi muutmiseks:

  1. Asendamiseks vana materjali uuega, vali mõlemad artiklid.
  2. Eemaldamiseks materjali, vali ainult vana artikkel.
  3. Lisamiseks materjali, vali ainult uus artikkel.

Kuidas valida spetsifikatsioone muutmiseks?

  • Muudatused tehakse kõikidele spetsifikatsioonidele, mis vastasid filtritele eelmisel lehel Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid.
  • Kui filtrid seatakse, et otsida mõningaid spetsifikatsioone, siis ainult neid uuendatakse.
  • Kui filtreid ei seata, siis uuendatakse kõiki spetsifikatsioone.
  • Otsingut tehes saad kasutada operaatoreid (_, %, &&, ||).

Ettevaatust! Tehtud muudatusi ei pruugi saada tagasi võtta. Soovitame alla laadida andmebaasi tagavarakoopia osas Seaded -> Andmebaasi hooldus.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok