Tööaeg

Määra kõikide kalendripäevade tööajad. Vaikimisi tööaeg on esmaspäevast reedeni, 8:00 – 17:00.

24-tunnist tööpäeva (näiteks juhul, kui on kolm 8-tunnist vahetust) tuleb määrata kujul: 00:00 – 23:59.

Töökeskuste tüüpidele on võimalik määrata ka individuaalseid tööaegu, osas Tootmise planeerimine -> Töökeskuste tüübid -> konkreetse töökeskuse tüübi info.