Tükitasu

Selle funktsiooniga on võimalik toote tehnoloogilises kaardis määrata, et töötajale makstakse operatsiooni eest tükitasu.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid, lisandub tehnoloogilisse kaarti tulp Tükitasu ning on võimalik määrata töötaja tükitasu ühe valmistoote ühiku kohta.