Tootmisoperatsioonide kattuvus ja erijärjestus

See funktsioon võimaldab kirjeldada tehnoloogilises kaardis tootmisoperatsioonide kattuvust ja erijärjestust.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid, lisanduvad tehnoloogilise kaardi info alla tulbad Kattumine ja Järjekord.

Kui toote tehn. kaardis on mõni operatsioon, mida tuleb alustada enne, kui sellele eelnevat operatsiooni ei ole kõigi toodete jaoks veel lõpetatud, tuleb sellisel operatsioonil panna linnuke kasti Kattumine. Seejärel avaneb võimalus määrata kogus - kui mitu toodet peab eelneva operatsiooniga olema tehtud, enne kui kõnealust operatsiooni alustada saab.

Järjekord võimaldab määrata tootmisoperatsioonide teostamise erijärjekorra. Igale operatsioonile on võimalik valida üks või mitu operatsiooni (hoides all Ctrl või Shift klahvi, või hiire vasakut klahvi), mis peavad olema lõpetatud, enne kui seda operatsiooni saab alustada.

Kõige esimese operatsiooni järjekord peab olema 0. Teistele operatsioonidele, mida võib ka kohe alustada, tuleb samuti järjekorraks määrata 0.

Väärtus väljas Järjekord näitab pärast milliseid operatsioone see operatsioon saab alustada. Operatsiooni id number kuvatakse operatsiooni rea alguses.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok