Paralleelsed tootmisoperatsioonid

Selle funktsiooniga on võimalik toote tehnoloogilises kaardis määrata, et operatsioon jagatakse sama tüüpi töökeskuste vahel.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid, on võimalik tehn. kaardis operatsioonile panna linnuke kasti Paralleelsus. Sellisel juhul jagatakse see operatsioon ära kõikide sama tüüpi töökeskuste vahel.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok