Paralleelsed tootmisoperatsioonid

Selle funktsiooniga on võimalik toote tehnoloogilises kaardis määrata, et operatsioon jagatakse sama tüüpi töökeskuste vahel.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid, on võimalik tehn. kaardis operatsioonile panna linnuke kasti Paralleelsus. Sellisel juhul jagatakse see operatsioon ära kõikide sama tüüpi töökeskuste vahel.