Spetsifikatsioon parameetritega / Maatriks-spetsifikatsioon

Spetsifikatsioon parameetritega / maatriks-spetsifikatsioon (maatriks BOM) on väga võimas funktsionaalsus, mis võimaldab:

 1. hallata suurt hulka toote konfiguratsioone,
 2. lihtsalt konfigureerida paljude variantidega tooteid,
 3. konfigureerida toote parameetreid ja variante,
 4. automaatselt luua materjalide spetsifikatsioonid vastavalt valitud parameetrite väärtustele,
 5. valida parameetrite väärtused / konfiguratsioonid rippmenüüde abil.

Mõned kasutusnäited:

 • Tooted, mille parameetrid muudavad kasutatud materjale. Näiteks riideesemed erinevates suurustes ja värvides.
 • Masinad, tööstuslikud eadmed, elektroonika, jalgrattad jms, kus kasutatakse erinevaid komponente vastavalt seadistusele / konfiguratsioonile.
 • Keemia-, ilu-, või farmaatsiatooted, toit jms. Näiteks jäätis, mida toodetakse suurtes kogustes hulgi ning seejärel pakendatakse erinevates pakenditesse.
 • Lahtised tooted, näiteks naelad või kruvid, mida toodetakse tuhandeid korraga, aga pakendatakse/müüdakse erinevates karpides erinevates kogustes.
 • Jne.

Mine teemale:

 1. Kuidas maatriks-spetsifikatsioon sisse lülitada?
 2. Mida tähendavad parameetrid, väärtused, seosed, ja variandid?
 3. Kuidas seadistada parameetritega spetsifikatsioon?
 4. Kasutamise näited.
 5. Demovideo.

Maatriks-spetsifikatsiooni sisse lülitamine

Funktsiooni saab sisse lülitada osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid -> Maatriks-spetsifikatsioon: Jah.

Järgnevad seadistused tuleb valida:

 • Variantide automaatne loomine (Jah/Ei): 
  - Kui jah, siis saab toodet otsides valida kõiki parameetrite väärtuste kombinatsioone (nt. luues kliendi- või tootmistellimust) ja tarkvara loob automaatselt selle variandi, kui see varem ei eksisteerinud.
  - Kui ei, siis ainult eeldefineeritud variatsioone on lubatud kasutada.
 • Variantide artiklikoodid (Jah/Ei):
  - Kui jah, siis igal variandil on unikaalne kood, mis lisatakse toote artiklikoodi järgi. Näiteks väärtusele "Suur" vastav kood "L" lisatakse artiklikoodile "A01" -> "A01/L".
  - Kui ei, siis kõik variandid jagavad toote artiklikoodi.
 • Eraldaja: märk, mida kasutatakse parameetrite väärtuse koodide vahel, mis lisatakse toote artiklikoodi järele. Näiteks "/" kasutatakse koodis "A01/L", kus "L" tähendab väärtust "Suur".
 • Erinevad müügihinnad (Jah/Ei):
  - Kui jah, siis igale parameetri väärtusele saab määrata vastava hinna, mis muudab artikli põhi müügihinda vastavalt.
  Luues klienditellimust või arvet, siis tarkvara lisab parameetrite väärtuste hinnad toote müügihinnale, kui see on võetud artikli info lehelt. Kui kasutatakse hinnakirju, siis parameetrite hinnad ei oma mingit efekti.

 Seejärel:

 • Ilmuvad Parameetrid ja Seosed osas Ladu -> Lao seaded;
 • Veeru Parameetrid saab tuua tabelites, mis kuvavad artiklite nimekirja (nt. Ladu -> Artiklid), ja mis näitab konkreetse variatsiooni parameetrite väärtusi, millele antud tabelirida viitab.
 • Artikli andmete lehel saab määrata artiklile parameetrid.
 • Sektsioon Variandid tuleb artikli andmete lehel nähtavale, kui artiklil on parameetrid.
 • Spetsifikatsioonis saab kasutada Seoseid artiklite asemel.
 • Kui parameetri väärtus muudab materjali kogust spetsifikatsioonis, siis igale parameetri(te) väärtusele (väärtuste kombinatsioonile) kuvatakse eraldi koguse veerg.
 • Toodet valides (nt. kliendi- või tootmistellimusel) saab rippmenüüdest valida konkreetsed parameetrite väärtused. Selle tagajärjel luuakse automaatselt variandi spetsifikatsioon, ning seda varianti jälgitakse laos eraldi.

Terminoloogia

Maatriks-spetsifikatsioonil on neli põhikomponenti: parameetrid, parameetrite väärtused, ja variandid:

 • Parameeter - parameeter on toote üks muutuja.
  Parameetrite väärtused võivad muuta milliseid materjale kasutatakse, millistes kogustes materjale kasutatakse, või mõlemat korraga:
  - kui parameeter ei mõjuta materjalide kogust, siis ainult materjalide valik võib muutuda vastavalt parameetrite väärtusele (läbi seose kasutamise).
  - kui parameeter muudab materjalide kogust, siis iga parameetri väärtuse kohta on spetsifikatsioonis eraldi koguse veerg. (Jäta väli tühjaks, kui artikli kogus on 0.)
  Näiteks parameetri Suurus väärtused S, M, L mõjutavad kasutatud materjalide kogust igaüks erinevalt.
 • Parameetri väärtused - ühe parameetri võimalikud valikuväärtused. 
  Näiteks parameetri Suurus väärtused S, M, L. 
 • Seosed - kui parameetri väärtuste valik peab muutma kasutatud materjali, siis seos seob konkreetsed parameetri(te) väärtuse(d) konkreetse laoartikliga.
  Üks seos vahetab välja ainult ühe materjali (ühe spetsifikatsiooni rea). Kui konkreetne parameetrite kombinatsioon vahetab välja mitu materjali (mitu rida), siis igale materjalile tuleb eraldi seos luua.
  Näiteks parameeteri Pakend väärtused võivad olla läbi seose seotud laoartiklitega järgnevalt: Väike kast -> #A-01 kast 10x10x10 Keskmine kast -> #A-02 kast 20x20x20, jne.
 • Variandid - üks variant vastab ühele konkreetsele lõpptootele, millel on teatud kombinatsioon parameetrite väärtuseid.
  Näiteks särk Suurus: S ja Värv: Punane on üks lõpptoote variant.

Toote variantide seadistamine maatriks-spetsifikatsiooniga

 1. Osas Ladu -> Lao seaded -> Parameetrid seadista parameetrid - nimi; võimalikud väärtused; nende koodid; kas väärtused muudavad materjalide kogust; kuidas väärtused muudavad müügihinda.
 2. Kui parameetri väärtus (või erinevate parameetrite kombinatsioon) muudab materjalide valikut, siis seosed tuleb luua osas Ladu -> Lao seaded -> Seosed.
 3. Lisa parameetrid artiklile artikli andmete lehel ja salvesta.
 4. Allsektsioon Variandid tuleb nähtavale artikli andmete lehel. Vali lubatud variatsioonid.
 5. Loo spetsifikatsioon.
 6. Kui mõni parameeter muudab materjalide kogust, siis igale parameetri väärtusele vastab eraldi koguse veerg. (Jäta väli tühjaks, kui artikli kogus on 0.)
 7. Kui materjal / alakoost on samuti parameetriline, ning toode ja materjal omavad samu parameetreid, siis on võimalik valida materjal ilma parameetrite väärtusi valimata. Siis kasutatakse toote valitud parameetrite väärtusi õige materjali variandi valimiseks. Kõik materjali variatsioonid peavad olema eeldefineeritud.
  Seda on mitme-tasandiline maatriks-spetsifikatsioon.
 8. Kui erinevat materjali kastutatakse vastavalt parameetrite väärtustele, siis vali Seos antud real materjali asemel, mis esindab materjali, mida vahetatakse. Õige materjal valitakse vastavalt parameetrite väärtusele
 9. Loo tehnoloogiline kaart. Tehn. kaart on ühine kõigil variatsioonidel.
 10. Nüüd on maatriks-spetsifikatsioon seadistatud.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok