Kasutaja statistika

Sellel lehel näidatakse kasutajaga seotud statistikat. Erinevaid raporteid saab valida rippmenüüst.

Raport "Kalender"

Kalender (kuu, nädala või päeva lõikes) kõigi konkreetsele kasutajale määratud tootmisoperatsioonidega. Erinevad staatused on tähistatud erinevate värvidega:

 • Sinine – tootmisoperatsioonid, mis on hetkel teostamisel;
 • Kollane – tootmisoperatsioonid, mis on hetkel peatatud;
 • Roheline – operatsioonid, mida on plaanitud teostada tulevikus;
 • Lilla – operatsioonid, mis on lõpetatud;
 • Punane viirutus – operatsioonid, mis on hilinenud.

Klikkige tootmisoperatsioonile, et selle kohta täpsemat infot vaadata.

Raport "Tootmisoperatsioonid"

Nimekiri kõigist konkreetsele kasutajale määratud tootmisoperatsioonidest. Iga operatsiooni kohta näidatakse järgmist infot:

 1. Tootmistellimuse number;
 2. Operatsiooni staatus. Otsungus saab valida korraga erinevate staatustega operatsioone vajutades Ctrl klahvi ja klikkides erinevatele staatustele.
 3. Operatsiooni tööjõukulu;
 4. Operatsiooni planeeritud algus- ja lõppaeg ning kestvus;
 5. Kui operatsioon on lõpetatud, siis selle tegelik algus- ja lõppaeg ning kestvus;
 6. Erinevus planeeritud ja tegelike kestvuste vahel tundides

Raport "Arved"

Nimekiri konkreetse kasutaja poolt väljastatud arvetest. Iga arve kohta näidatakse järgmist infot:

 1. Arve info (number, tüüp, staatus, kuupäev, tähtaeg);
 2. Kliendi info (number, nimi);
 3. Finantsinfo (arve summa, valuuta, maksud, makstud summa, maksmata summa jne.)

Raport "Kõikide töötajate koondaruanded"

Raport näitab nimekirja kõigist kasutajatest ning tootmistellimustest ja operatsioonidest, mis olid valitud perioodis tehtud.

Koondraporti saab avada lehelt Seaded -> Personal -> Kasutajad vajutades Kõikide töötajate koondaruanded Kõikide töötajate koondaruanded nupule, mis asub Kasutajate tabeli kohal paremal nurgas.

Iga kasutaja ja tootmistellimuse kohta näidatakse:

 1. Töötaja nimi
 2. Tootmistellimuse andmed (number, tegelik algus, tegelik lõpp, tegelik aeg).
 3. Toode andmed (nimi, kirjeldus)
 4. Töökeskuse andmed (nimi, tüüp)
 5. Tulemused (toodetud kogus, tööjõukulu).
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok