Personal

Selles osas saad lisada/muuta/kustutada programmi kasutajaid. Ühtlasi saad muuta nende õigusi ja näha, mida nad on programmis teinud.

Uue kasutaja lisamine

Kliki + nupule.

Kasutaja lisamiseks tasuta proviperioodil ei vaja maksmist koheselt.

Kui tasuta prooviperiod on lõppenud, küsib programm, mitu kasutajat soovid lisada. Sisestades väärtuse luuakse ettemaksuarve uute kasutajate eest Sinu praeguse makstud perioodi lõpuni. Arve summa võrdub: "hinnapaketi hind" x "uute kasutajate arv" x "päevade arv praeguse ettemakstud perioodi lõpuni" / 365 (või 30, sõltuvalt perioodist). Maksa arve ja kliki uute kasutajate lisamiseks uuesti + nupule.

Tööde paremaks jälgimiseks ja lihtsamaks määramiseks on võimalik jagada töötajad osakondadesse.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok