Laoseis

Nimekiri kõigist laos olevatest artiklitest. Võimalik on vaadata iga artikli kogust konkreetse kuupäeva seisuga. Raportit saab salvestada kas PDF-i või CSV-na.

Veerg LT kogus (LT - lõpetamata tootmise) näitab töös olevates tootmistellimustes kasutatud materjalide kogust. LT omahinnas näitab lõpetamata tootmisega seotud materjalide omahinda. 

Inventuuri tulemusena saab artiklite laokoguseid korrigeerida, sisestades uued kogused ja vajutades kas nupule Salvesta või Salvesta kõik.

Kui sisestatud kogus on suurem kui programmis olev kogus, luuakse artiklile uus kaubapartii. Uuel kaubapartiil on sama maksumus mis artikli viimasel kaubapartiil (Saadaval alates kuupäeva järgi).

Kui sisestatud kogus on väiksem kui programmis olev kogus, luuakse uus mahakandmine (olemasolevatest Saadud staatusega kaubapartiidest FIFO meetodil).

Juhul kui on mitu ladu, muudatuste tegemiseks valige vajalik ladu.

Vali kuupäev

Laoseisu saab vaadata ka mineviku seisuga, kuid mineviku laoseisu ei saa muuta.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok