Artikli raportid

Raporteid saab valida rippmenüüst. Neid saab salvestada kas PDF-i või CSV-na.

Raport “Laoliikumiste ajalugu”

Selles raportis on toodud nimekiri artikliga toimunud laoliikumistest, koos iga laopartii koguse ja maksumusega. Raporti perioodi saab valida kas käsitsi kalendrist või etteantud valikute seast.

Raport “Broneeringud”

Selles raportis on toodud nimekiri tootmistellimustest või klienditellimustest, kuhu antud artikkel on broneeritud. Broneeringuid saab muuta.

Raport “Oodatud kaubapartiid”

Selles raportis on toodud nimekiri antud artikli tulevastest kaubapartiidest ning nende allikatest – materjalide puhul ostutellimused ja toodete puhul tootmistellimused. Kaubapartiisid saab muuta.

Raport “Tootmistellimused”

Selles raportis on toodud nimekiri antud artiklile tehtud tootmistellimustest, koos graafikuga, mis kujutab ühiku omahinda. Tootmistellimusi saab muuta.

Raport “Ostud”

Selles raportis on toodud nimekiri antud artiklile tehtud ostutellimustest, koos graafikuga, mis kujutab ostuhinda ühiku kohta. Ostutellimusi saab muuta.

Raport “Sisalduvus”

Selles raportis on toodud nimekiri toodetest, milles antud artikkel on kasutusel materjalina. Toodete spetsifikatsioone saab muuta.

Raport “Seerianumbrid”

Selles raportis on toodud nimekiri antud laoartikli seerianumbritest.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok