Tehnoloogiline kaart

Tehnoloogiline kaart on nimekiri tootmisoperatsioonidest nende õiges järjekorras, mis on vajalikud lõpptoote tootmiseks.

Iga tehnoloogiline kaart peab olema seotud ühe või mitme spetsifikatsiooniga.

Iga operatsiooni kohta tuleb määrata järgmine info:

 1. järjekorranumber; 
 2. töökeskuse tüüp; 
 3. ettevalmistusaeg - aeg, mis kulub operatsiooni alutamiseks (see aeg ei sõltu toodetavate artiklite kogusest); 
 4. tootmisaeg ühiku kohta - operatsiooni kestvus iga toodetava ühiku kohta; 
 5. püsikulu - antud operatsiooni alustamisega seotud kulu, mis ei sõltu toodetavate ühikute arvust; 
 6. muutuvkulu - lisakulu iga toodetava ühiku kohta; 
 7. kogus - valmistoodete kogus, mida toodetakse samaaegselt; 
 8. tunnitasu - kui Jah, siis saab kasutaja palka töötatud aja eest (kasutaja tunnitasu määratakse osas Seaded -> Personal); 
 9. tükitasu - kui määratud, siis saab kasutaja palka iga toodetud ühiku eest; 
 10. järjekord - nimekiri operatsioonidest, mis peavad olema lõpetatud enne, kui antud operatsiooniga saab alustada (esimese operatsiooni järjekorraks peab olema 0); 
 11. kattuvus - kui antud operatsiooni alustatakse enne, kui eelmine operatsioon on täielikult lõpetatud, on võimalik määrata, mitu ühikut peab olema valmis enne, kui järgmise operatsiooniga saab alustada.
 12. paralleelsus - kui Jah, siis jagatakse operatsioon kõigi sama tüüpi töökeskuste vahel;
 13. töötaja - vaikimisi töötaja, kes harilikult seda operatsiooni teostab. Uut tootmistellimust luues määratakse konkreetne operatsioon sellele töötajale, kes on määratud vaikimisi töötajaks selles töökeskuses, kus seda operatsiooni tehakse. Kui töökeskuse info all pole sisestatud vaikimisi töötajat, määratakse operatsioon sellele töötajale, kes on määratud siin. Kui siia pole töötajat sisestatud, määratakse operatsioon samale töötajale, kellele on määratud tootmistellimus.

Tükitasu kasutatakse tootmise omahinna arvutamiseks. Seetõttu, kui seda kasutatakse, peab see sisaldama kogutööjõukulu.

Näiteks: Oletame, et meil on tegemist väikese pagarikojaga.
Sellel on ahi, milles saab korraga küpsetada kaht saia. Ahju küpsetustemperatuuri saavutamine võtab 5 minutit. Ühe saia küpsetamine võtab 10 minutit. Tootmise üldkulu on 0.01 ahju ühe tööminuti kohta + 0.03 protsessi alustamiseks.
Lisaks on olemas masin, mis pakib saiad kottidesse (4 saia igasse kotti). Pakkimine võtab 0.5 minutit ja maksab 0.02.

Seega võtab 1 saia küpsetamine 15 minutit. Kahe saia küpsetamine võtab samuti 15 minutit.
3 või 4 saia küpsetamine võtab 25 minutit.

Operatsioonid tuleb kirjeldada järgmiselt:

Operatsioon Töökeskuse tüüp Ettevalmistusaeg Tootmisaeg ühiku kohta Püsikulu Muutuvkulu Kogus Järjekord Kattuvus
Küpsetamine Ahi 5 minutit 10 minutit 0.08 (0.03 + 0.01 x 5) 0.01 2 0 Ei
Pakkimine Pakkimismasin   0.5 minutit   0.02 4 1 Jah, 4

Allhanketeenused

Kui operatsioon on läbi viidud allhankija poolt, siis tootmistellimus sisaldab sektsiooni Allhanked.

Ostutellimuse hind (kulu) ja aeg arvutatakse kasutades ettevalmistusaega, tootmisaega ühiku kohta, püsikulu ja muutuvkulu.

Väljad tunnitasu, tükitasu, kattuvus, paralleelsus ja töötaja ei ole valitavad allhanketeenuste jaoks.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok