Artiklid

Nimekiri kõigist laoartiklitest – nii materjalid kui ka tooted.

Võimalus luua uusi, muuta ning kustutada olemasolevaid artikleid ja näha nende kohta raporteid.

Näpunäiteid

 • Vajuta Loo Loo nupule, et luua uus artikkel.
 • Artiklite ülevaate tabelit saab otsida ja filtreerida (vt. kasutusnõuandeid otsingu näpunäideteks).
 • Veerge saab nähtavale tuua ja peita Vali veerud ning lohistades asukohta muuta.
 • Artikleid saab hulgi korraga muuta märkides read ja vajutades nupule Korraga muutmine.
 • Vajuta nupule Raportid Raportid, et näha artikli raporteid.
 • Osadele numbritele saab vajutada, et näha täpsemat informatsiooni.
 • Artikleid ei kustutata kunagi täielikult, vaid kustutatud artiklid arhiveeritakse, et säilitada täpne laoajalugu. Need artiklid leiad kui otsid neid koodi järgi.

Laoseisu vaatamine

Artiklite nimekirjas näidatakse, kui palju on igat artiklit füüsiliselt laos, vaba kasutamiseks, broneeritud kuhugi ja oodatud lattu. Vastavad veerud on järgnevad:

 • Laos kokku näitab tervet kogust laos (saadaval + broneeritud).
 • Saadaval näitab kogust laos, mis on vaba kasutamiseks.
  Seda kogust näidatakse punasena, kui artiklit on laos vähem tema miinimum laokogusest, andes märku vajadusest seda juurde osta. Siis seda artiklit näidatakse Kritilise koguse raportis ja Juhtpaneelil viitab sellele indikaator "Kriitilised kaubad".
  See number võib ka minna negatiivseks (so negatiivne laokogus), kui artiklile on suurem nõudlus kui seda on laos saadaval ja piisavalt pole oodatud saabuma.
 • Broneeritud näitab kogust laos, mis on broneeritud ja ei ole vabalt kasutatav.
 • Oodatud, kokku näitab kogu tulevikus lattu oodatud kogust.
  Oodatud, saadaval näitab kogust, mis on tulevikus lattu oodatud ja vaba kasutamiseks. 
 • Oodatud, broneeritud näitab kogust, mis on tulevikus lattu oodatud ja juba broneeritud.
 • Lõpetamata toodang (LT) näitab kogust, mis on juba kasutatud töös olevates tootmistellimustes (lõpptooted pole veel lattu lisatud).
  Sel hetkel kui materjalid märgitakse tootmises kasutatuks, liigutatakse need Lõpetamata Toodangu (LT) alla. Kui tootmine lõpetatakse, siis võetakse need LT-st maha (nende väärtus kajastub lõpptoote omahinnas).

Artikli omahind

Artikli omahinda kasutatakse programmis mitmes kohas.

Ladu -> Artiklid kuvab kas

 1. tegelikku omahinda ehk laos olevate artikli kaubapartiide kaalutud keskmist hinda
 2. või hinnangulist omahinda, kui artiklit ei ole laos.

Vajutades artikli omahinnale kuvatakse raport, mis näitab kuidas see on arvutatud.

Üldiselt:

 • Ostetava artikli tegelik omahind = ostuhind ostutellimuselt + lisakulud ostutellimuselt (nt. transport)
 • Toodetava artikli tegelik omahind = kasutatud materjalide tegelik hind + tootmise ülekulud + tööjõukulud

Teistes MRPeasy funktsioonis kasutatakse tegelikku või hinnangulist omahinda vastavalt olukorrale:

 1. Tegelikku hinda kuvatakse, kui artiklid broneeritakse konkreetsetest kaubapartiidest, siis võetakse artiklite tegelikud omahinnad nende kaubapartiidest.
  Näiteks, materjalide broneerimisel ja kasutamisel tootmistellimusel või toodete broneerimisel klienditellimusele (vaikimisi toimub FIFO meetodil).
 2. Hinnangulist omahind kuvatakse kui broneerimist ei toimu.
  Näiteks, kui hinnatakse spetsifikatsiooni hinda, või kui materjalid ei ole saadaval ja neid ei õnnestu broneerida tootmistellimusele.

Artikli omahind leitakse järgnevalt:

 1. Kui artikkel on laos olemas (ehk on olemas vastuvõetud kaubapartiid), siis kasutatakse omahinnana kõikide parajasti laos olevate kaubapartiide keskmist hinda ühiku kohta (st. kaalutud keskmine hind). Lisaks:
  a) ostetava artikli puhul sisaldab see ostutellimuste lisakulusid,
  b) toodetava artikli puhul sisaldab see kõiki tootmiskulusid.
 2. Kui artiklit ei ole laos (laos ei ole ühtegi kaubapartiid):
  a) ostetava artikli puhul kasutatakse omahinnana tarnija ostuhinda (Ostutingimused peavad olema sisestatud),
  b) toodetava artikli puhul kasutatakse omahinnana spetsifikatsiooni ja tehn. kaardi maksumuste summat (mõlemad peavad olema sisestatud)

Kui hinda ei ole võimalik kuvada, siis mõned seotud ostutingimused ja/või spetsifikatsioonid ja tehn. kaardid on puudulikud või vajavad uuendamist (nt. kui mõni artikkel on kustutatud, mis on spetsifikatsioonis nimetatud)

 • Ostetavad artiklid peavad olema märgitud kui See on ostetav kaup ja neil peavad olema salvestatud Ostutingimused.
 • Toodetavad artiklid peavad omama nii Spetsifikatsiooni kui ka Tehnoloogilist kaarti.

Lao algseisu lisamine MRPeasy-sse

Olemasoleva laoseisu lattu lisamiseks on järgmised võimalused:

 • Ladu -> Artiklid -> Impordi CSV-failist. Võimalus koos artiklite nimekirjaga importida kogused ja nende omahind. (Ei tööta, kui artiklid on juba defineeritud)
 • Ladu -> Kaubapartiid -> Lisa partii.
 • Ladu -> Laoseis -> Sisesta või lae üles laoseisu kogused.
 • Ostud -> Ostutellimused -> Lisa uus ostutellimus ja täida selle saabumiskuupäeva väli.

NB! Ole tähelepanelik, et koos kogustega sisestad artiklite omahinnad!

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok