Klienditellimused

Osa CRM -> Klienditellimused kuvab ülevaate kõigist klientide tellimustest. 

Vajuta Add nuppu, et luua uus klienditellimus.

Liigu teemale:

 1. Näidisvideo: Kuidas täita Klienditellimust
 2. Kuidas vahetada vaateid
 3. Mis on Klienditellimuse staatused
 4. Mis on Toodete staatused
 5. Mis on Arve staatused
 6. Mis on Maksmise staatused

Müügitoru, tellimuste nimekirja ja toodete nimekirja vaated

Vaadet saab vahetada tabeli ülevalt paremalt Müügitoru Sales pipeline ja Nimekirja List nuppudest.

 1. Müügitoru annab kiire ülevaate kõigist aktiivsetest tellimustest, et oleks lihtsam jälgida tellimuste täitmist. Tellimused on grupeeritud staatuste järgi alates Hinnapakkumisest kuni Tarneks valmis.
 2. Nimekirja saab vaadata tabelina klienditellimustest või tellitud toodetest, et näha detailsemat informatsiooni. Tellimuste/toodete vaadet saab muuta kasutades rippmenüüd, mis asub tabeli kohal.

Vajuta Choose columns nupule, et muuta kuvatavat informatsiooni.

Klienditellimuse, toodete, arve ja maksmise staatused

Klienditellimuse staatus 

Staatused näitavad ühe klienditellimuse etappe alates müügist, läbi tootmise, kuni kauba kohaletoimetamiseni. 

Staatused on järgnevad:

 1. Hinnapakkumine – iga klienditellimuse esialgne staatus. Kui klient on küsinud pakkumist, siis tuleks hinnapakkumine teha ja saata kliendile. Staatus hinnapakkumine sisuliselt tähendab müügivõimalust.
 2. Ootab kinnitust – kui hinnapakkumine on saadetud, siis tuleks oodata kliendi poolt kinnitust. See staatus tuleb käsitsi määrata.
 3. Kinnitatud – näitab, et hinnapakkumine on vastu võetud ja tellimus on kinnitatud kliendi poolt. Sellisel juhul tuleb järgmisena broneerida tooted tarnimiseks, kui need on laos, või planeerida tootmine ja broneerida tulevikus valmivad saabuvad tooted. See staatus tuleb käsitsi määrata.
 4. Ootab tootmist – Näitab, et tootmistellimus on planeeritud. See staatus määratakse automaatselt.
 5. Tootmisel – näitab, et tootmist on alustatud. See staatus määratakse automaatselt.
 6. Tarneks valmis – näitab, et kõik tooted on laos saadaval. Neid on võimalik tarnida. See staatus määratakse automaatselt.
 7. Tarnitud, arve saadetud – näitab, et kõik tooted on tarnitud. See staatus määratakse automaatselt.
 8. Toimetatud – kinnitab, et klienditellimus on lõpetatud, klient on tooted kätte saanud. See staatus tuleb käsitsi määrata.
 9. Annuleeritud – näitab, et klienditellimus on katkestatud. See staatus tuleb käsitsi määrata. Tellimuse annulleerimisel kõik broneeringud vabastatakse. Annulleeritud klienditellimust ei saa taastada.

Toodete staatus

Toodete staatus näitab tellitud toodete hetkeseisu.

Tarkvara määrab automaatselt ühe staatuse järgnevatest:

 • Broneerimata - tooted ei ole broneeritud, või on osaliselt broneeritud ja osaliselt broneerimata.
 • Oodatud õigeaegselt - kõik tooted on broneeritud ja saabumas õigeaegselt tarnekuupäevaks.
 • Võimalik hilinemine - hoiatus, et tarne kliendile võib hilineda. See hoiatus kuvatakse kui:
  • Tootmistellimuse valmimiskuupäev on sama, kui klienditellimuse tarnekuupäev.
  • Ostutellimuse oodatud saabumise kuupäev on sama, mis klienditellimuse tarnekuupäev.
  • Klienditellimuse tarnekuupäev on täna, aga tooted ei ole lattu saabunud.
  • Tootmistellimust ei ole alustatud planeeritud ajal.
 • Hilinevad - hoiatus, et tarne kliendile hilineb kindlasti. See hoiatus kuvatakse kui:
  • Tootmistellimuse valmimiskuupäev on hilisem kui klienditellimuse tarnekuupäev.
  • Ostutellimuse oodatud kuupäev on hilisem kui klienditellimuse tarnekuupäev.
  • Klienditellimuse tarnekuupäev on möödunud, aga tooted ei ole lattu saabunud.
 • Tarneks valmis - kõik tooted on saabunud ning valmis kliendile tarnimiseks.
 • Toimetatud - kõik tooted on kliendile tarnitud.

Staatused Võimalik hilinemine ja Hilinevad määratakse ja uuendatakse kas koos kasutaja teiste tegevustega (nt, kui kliendi-, tootmis-, või ostutellimust uuendatakse) või automaatselt kord päevas kella 01:00 ja 03:00 vahel.

Arve staatus

Arve staatus näitab, kas klienditellimuse vastu on tehtud arve või mitte. Loevad ainult arved tüübiga Arve, ja staatustega Pole makstud, Makstud osaliselt, Makstud. Kuvatavad staatused on järgnevad:

 • Tegemata - arveid ei ole tehtud. (Arveid staatusega Tühi ei arvestata)
 • Tehtud osaliselt - arved on osaliselt tehtud. Kuvatakse protsent, mis näitab kui suures osas klienditellimuse kogusummast on arve tehtud.
 • Arve tehtud - arved on täielikult tehtud klienditellimuse kogusummas.

Maksmise staatus

Maksmise staatus näitab, kas klienditellimusele vastavad arved on makstud või mitte. Kuvatavad staatused on järgnevad:

 • Maksmata - ühtegi makset pole laekunud.
 • Makstud osaliselt - maksed on laekunud osaliselt. Kuvatakse protsent, mis näitab kui suur osa arvete kogusummast on laekunud.
 • Makstud - kõik maksed on laekunud.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok