Statistika

Sellel leheküljel näidatakse statistikat, mis põhineb tarnitud (või osaliselt tarnitud) klienditellimustel.

Andmete perioodi saab valida kas käsiti kalendrist või valides eeldefineeritud perioodi.

Raport "Kliendid"

Kokkuvõte tarnitud klienditellimustest klientide vaates.
Raport kuvab:

 • Müügihind;
 • Omahind;
 • Kasum;
 • Tellimuste keskmine hilinemine päevades;
 • Õigeaegselt tarnitud tellimuste suhtarv.

Raport "Tarnitud kaubad"

Kokkuvõte tarnitud klienditellimustest toodete vaates.
Raport kuvab:

 • Artikli kood;
 • Artikli kirjeldus;
 • Kogus;
 • Müügihind;
 • Omahind;
 • Kasum;
 • Materjalide kulu;
 • Tootmise üldkulu;
 • Tööjõukulu;
 • Tellimuste keskmine hilinemine päevades;
 • Õigeaegselt tarnitud tellimuste suhtarv.

Raport "Klienditellimused"

Kokkuvõte tarnitud klienditellimustest.
Raport kuvab:

 • Klienditellimus;
 • Klient;
 • Müügihind;
 • Omahind - kõigi tellimusel olevate toodete omahind (sh mitte-toodetavad tooted);
 • Kasum;
 • Materjalide kulu - valmistatud toodete materjalide omahind;
 • Tootmise üldkulu;
 • Tööjõukulu;
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok