Töökeskuse info

Töökeskus on masin (või töölaud, või mõtteline grupp töövahendeid), mida kasutatakse tootmisoperatsiooni jaoks. Üht operatsiooni saab ühel ajal ühes töökeskuses teha.

 • Number on töökeskuse unikaalne kood.
 • Nimetus on töökeskuse nimi.
 • Tüüp on sarnaste töökeskuste grupi kood ja nimetus
 • Tunnihind on valikuline. Kui määratud, siis võtab tarkvara seda tootmiskulude arvutamisel arvesse ja see omab prioriteeti (kui täpsem number) kulude ees, mis on kirjeldatud tehnoloogilises kaardis. Kui seda pole määratud, on võimalik sisestada operatsiooni kulu tehnoloogilisse kaarti.
 • Tootlikkus on konkreetse töökeskuse ja grupi esimese töökeskuse produktiivsuste suhe. Kui tootlikkuseks on määratud 2, jagatakse konkreetse operatsiooni teostamise aeg 2-ga ehk tööd tehakse 2 korda kiiremini. Grupi esimese töökeskuse tootlikkuseks määra alati 1.
 • Vaikimisi töötaja - võimalik on määrata üks või mitu töötajat või osakonda, kes selles töökeskuses vaikimisi töötavad. See seadistus omab prioriteeti selle üle, mis on määratud tehnoloogilises kaardis.
  Uut tootmistellimust luues määratakse operatsioon automaatselt vaikimisi töötaja(te)le.
  Kui töökeskuse info all pole sisestatud vaikimisi töötajat, määratakse operatsioon tehn. kaardis sisestatud töötajale.
  Kui tehn. kaardis pole töötajat sisestatud, määratakse operatsioon samale töötajale, kellele on määratud tootmistellimus.
 • Seisakute ajad - perioodid, milleks töid ei saa planeerida sellele töökeskusele.
  Kui uus periood määratakse, mille ajaks on juba tööd planeeritud, siis tarkvara näitab hoiatusmärguannet.
  Töid automaatselt ümber ei planeerita (seda saad teha lehel Tootmise planeerimine -> Tootmisplaan või selle töökeskuse tüübi kalendris Tootmise planeerimine -> Töökeskuste tüübid -> Töökeskuse tüübi raport: Kalender).
  Kui töökeskuse informatsioon salvestatakse, siis automaatselt kustutatakse möödunud perioodid.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok