Impordi tehnoloogiline kaart CSV-failist

Osas Tootmise planeerimine -> Tehnoloogilised kaardid -> Impordi CSV-failist on võimalus korraga importida mitu tehnoloogilist kaarti. Samuti saab olemasolevaid tehnoloogilisi kaarte uuendada.

Mine teemale:

 1. Mis välju saab kasutada tehnoloogilise kaardi importimisel?
 2. Näidistabel ja -fail.
 3. Kuidas uuendada olemasolevaid tehnoloogilisi kaarte?
 4. Tähtsad märkused.

Tehnoloogilise kaardi importimine

Mis on CSV-fail?

 • CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).
 • Lae CSV-fail üles ja vali väljade nimed vastavalt oma andmete veergudele. Importimine tehakse seejärel andmebaasi vastavatesse väljadesse.
 • Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras. Kui mõnda veergu ei ole vaja importida, vali veeru tüübiks "Ära impordi".
 • Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.

Tehnoloogilise kaardi importimiseks kasuta järgnevaid väljasid:

Artikkel*

Toote artiklikood, nagu defineeritud osas Ladu -> Artiklid. See on toode, mille juurde operatsioon kuulub. 

Toote artiklikood peab olema igal real (see lubab importida mitu erinevat tehn. kaarti, nt. allkoostu tootekood on allkoostu artiklikood).

Töökeskuse tüüp*

Töökeskuse tüübi kood või nimi.

Kui seda ei ole olemas, siis luuakse uus töökeskuse tüüp.

Tootmisoperatsioon

Tootmisoperatsiooni kirjeldus, tekstiväli.

Ettevalmistusaeg

Fikseeritud aeg minutites, mis kulub operatsiooni alutamiseks, ette valmistamiseks, ja/või seadistamiseks. See aeg ei sõltu toodetavate artiklite kogusest.

Tootmisaeg ühiku kohta

Aeg minutites, mis kulub "Koguse" toodete tegemiseks. Tsükliaeg.

Püsikulu

Vaikimisi tootmise üldkulu "Ettevalmistusaja" kohta.

Konkreetse töökeskuse "Tunnihind" kirjutab selle väärtuse üle tegeliku planeerimise käigus. (Püsikulu = Ettevalmistusaeg / 60 minutit * Tunnihind)

Muutuvkulu

Vaikimisi tootmise üldkulu "Tootmisaeg ühiku kohta" ehk tsükliaja kohta.

Konkreetse töökeskuse "Tunnihind" kirjutab selle väärtuse üle tegeliku planeerimise käigus. (Muutuvkulu =  Tootmisaeg ühiku kohta / 60 minutit * Tunnihind)

Kogus

Toodete kogus, mis töödeldakse "tootmisaeg ühiku kohta".

Kui ei importita, siis vaikimisi väärtus on 1.

Osakond/Töötaja

Osakonna kood või nimi, või töötaja kasutajanimi, kes vaikimisi operatsioonile määratakse. Konkreetse töökeskuse "Vaikimisi osakond/töötaja" kirjutab selle väärtuse üle tegeliku planeerimise käigus.

Tükitasu

Tükitasu, mis makstakse töötajale ühe tüki eest (tööjõukulu).

Saadaval, kui tükitasu on kasutusel.

Kattumine

Minimaalne kogus tooteid, mis peavad olema eelmises protsessis juba töödeldud, et see operatsioon saaks alustada (ja samal ajal eelmine operatsioon jätkub - ehk need operatsioonid kattuvad üksteisega).

Hoiatus: Kui tootmisoperatsioonid ei ole tasakaalus (st võrdse kestvusega), või see pikem kui eelmine, siis liiga madal väärtus võib tükeldada selle operatsiooni mitmeks tükiks (sõltuvalt tootmistellimuse kogusest).

Saadaval, kui tootmisoperatsioonide kattuvus ja erijärjestus on kasutusel.

Paralleelsus (1/0)

Lülita sisse (1), kui partii tootmine tuleks jagada väiksemateks paralleelseteks operatsioonideks kõigi saadaval olevate sama tüübi töökeskuste vahel

Saadaval, kui paralleelsed tootmisoperatsioonid on kasutusel.

Näidis, kahe toote jaoks kahe tehnoloogilise kaardi importimine:

Artikkel Töökeskuse grupp Tootmisoperatsioon Ettevalmistusaeg Tootmisaeg tüki kohta Püsikulu Muutuvkulu Kogus Osakond
IA-0004 Puidutöökoda Kokku panemine 30 15  10 5 1  
IA-0004 Värviliin Värvimine    5    10 1  
IA-0005 CNC Freesimine 180 5     1 CNC operaatorid
IA-0005 Kuumutus Kuumtöötlemine   120     100 Kuumtöötlus
(Kuni 3000 rida saab importida korraga)

Lae näidisfail alla: import-routings.csv

Olemasolevate tehnoloogiliste kaartide uuendamine CSV-failist

Osas Tootmise planeerimine -> Tehnoloogilised kaardid -> Impordi CSV-failist on võimalus uuendada olemasolevaid tehnoloogilisi kaarte CSV-faili üleslaadimise teel. Kui tootel on eelnevalt juba tehnoloogiline kaart, siis see asendatakse.

Tähtis!

 • Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
 • Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
 • Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
 • Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok