Impordi spetsifikatsioon CSV-failist

Osas Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid -> Impordi CSV-failist on võimalus korraga importida mitu spetsifikatsiooni. Samuti saab olemasolevaid spetsifikatsioone uuendada.

Mine teemale:

 1. Mis välju saab kasutada spetsifikatsiooni importimisel?
 2. Näidistabel ja -fail.
 3. Kuidas uuendada olemasolevaid spetsifikatsioone?
 4. Tähtsad märkused.
 5. Tüüpilised vead spetsifikatsiooni importimisel.

Spetsifikatsioonide importimine

Mis on CSV-fail?

 • CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).
 • Lae CSV-fail üles ja vali väljade nimed vastavalt oma andmete veergudele. Importimine tehakse seejärel andmebaasi vastavatesse väljadesse.
 • Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras. Kui mõnda veergu ei ole vaja importida, vali veeru tüübiks "Ära impordi".
 • Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.

Spetsifikatsioonide importimiseks kasuta järgnevaid väljasid:

Spetsifikatsiooni kood

Spetsifikastiooni kood.

Kui sisestatud, siis materjalide read grupeeritakse spetsifikatsioonideks koodi veeru järgi. Kui spetsifikatsiooni koodi ei ole sisestatud, siis materjalid grupeeritakse toote koodi järgi.

Kui spetsifikatsioon selle koodiga on olemas, siis seda uuendatakse. Kui ei ole olemas, siis luuakse uus spetsifikatsioon.

Kui kasutatud, sellisel juhul peab spetsifikatsiooni kood olema faili igal real.

Spektsifikatsiooni nimetus

Spetsifikatsiooni nimetus.

Toode

Toote artiklikood, nagu defineeritud osas Ladu -> Artiklid. See on toode, mille juurde "Materjal" kuulub. 

Toote artiklikood peab olema igal real (see lubab importida mitu erinevat spetsifikatsiooni, nt. allkoostu tootekood on allkoostu artiklikood). 

Materjal

Materjali artiklikood, nagu defineeritud osas Ladu -> Artiklid. See materjal kuulub otseselt "Toote" alla.

Seos

Seose kood.

Materjalina võib kasutada artiklit või seost, aga mitte mõlemat.

Saadaval, kui Maatriks-spetsifikatsioon on sisse lülitatud.

Kogus*

Materjalikogus ühe toote ühiku kohta.

Märkused

Märkmed ja märkused.

Fikseeritud kogus

Fikseeritud kogus materjali, mis kasutatakse, ja mis ei sõltu tootmistellimuse kogusest. Saadaval, kui fikseeritud kogus on kasutusel.

Näidis, kahe spetsifikatsiooni üles laadimine:

Toode Materjal Kogus Märkused
T-01 M-01 5 1. spetsifikatsiooni 1. materjal
T-01 M-02 7 1. spetsifikatsiooni 2. materjal
T-02 M-15 3 2. spetsifikatsiooni 1. materjal
T-02 M-16 9 2. spetsifikatsiooni 2. materjal
(Kuni 3000 rida saab importida korraga)

Lae näidisfail alla: import-boms.csv

Olemasolevate spetsifikatsioonide uuendamine

Osas Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid -> Impordi CSV-failist on võimalus uuendada olemasolevaid spetsifikatsioone CSV-faili üleslaadimise teel, nagu kirjeldatud osas "Impordi spetsifikatsioon CSV-failist".

Kui tootel on eelnevalt juba spetsifikatsioon, siis see asendatakse, kui:

 • kui failis on veerg spetsifikatsiooni koodiga, ja spetsifikatsioon antud koodiga on olemas.
 • kui failis ei ole veergu spetsifikatsiooni koodiga, ja veerg toote koodiga on valitud, ning vastaval tootel on juba spetsifikatsioon.

Alternatiivselt on võimalik asendada materjale paljudes spetsifikatsioonides korraga funktsiooniga Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid -> Asenda materjal.

Tähtis!

 • Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
 • Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
 • Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
 • Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.

Probleemid spetsifikatsiooni importimisega CSV-failist.

Kui importimine ei õnnestu, siis luuakse skip-fail, mis laetakse sinu arvutisse. Seal failis on rida-realt igale reale juurde kirjutatud, miks seda rida ei õnnestunud importida, kui selles reas mõne veeru andmed olid vigased või puudulikud.

Tavalised probleemid:

 1. Artiklide koodid MRPeasy-s ja CSV failis ei kattuKasuta ainult artiklite koode, et viidata artiklitele MRPeasy-s.
 2. Materjalid (või ka toode) ei ole MRPeasy-sse sisestatud. Kõik artiklid peavad eksisteerima enne kui spetsifikatsiooni saab importida.
 3. Valesti formaaditud impordi tabel. Palun kontrolli, et su CSV failis oleks kindlasti üks veerg, mis näitab toote artiklikoodi, ning et see oleks kopeeritud igale reale, kus on mõni selle toote materjal.
 4. Veerud ei ole õigesti valitud. Andmetüüp, mis igas veerus asub, tuleb sul endal käsitsi valida.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok