Remonditellimused

Remonditellimus on tellimus tagastatud toodete parandamiseks. Remonditellimus on sarnane tootmistellimusega, kuid sel puudub spetsifikatsioon ja tehnoloogiline kaart.

Remonditellimust luues on võimalik vajadusel lisada materjalid ning operatsioonid töö jaoks, kuid see ei ole kohustuslik.

Remonditellimused on välja toodud koos tootmistellimustega osas Tootmise planeerimine -> Tootmistellimused ja Tootmisplaan.