Tootmise planeerimine

Võimalus tootmistellimusi luua, muuta ja (ümber)planeerida, resursse (materjale, seadmeid, töölisi) hallata ning materjalide kasutamist ning tööoperatsioonide täitmist jälgida.

Osas Seaded -> Personal saab hallata kasutajaid ja nende õigusi.