Lisatoodetega spetsifikatsioon

Selle funktsiooni abil on võimalik ühe tootmistellimuse tulemusena saada mitu erinevat lõpptoodet. Need võivad olla lisatooted, mida tehakse samal ajal, või praaktooted või materjalijäägid, mida on vaja laoseisu arvestada.

Funktsiooni saab sisse lülitada osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Professionaalpaketi funktsioonid.

Lisatoodete konfigureerimine

Lisatooted on vaja eelnevalt spetsifikatsioonis määrata, enne kui neid saab raporteerida.

  1. Osas Ladu -> Artiklid, loo vajadusel eraldi toode, näiteks Jääk või Praak.
  2. Ava selle toote spetsifikatsioon, mille kõrvalsaadusena tekivad lisatooted.
  3. Lisa lisatooted.
  4. Määra protsent kogu tootmistellimuse kuludest, mis määratakse pooltootele. (Vaikimisi 0)

Lisatoodete raporteerimine

Lisatooted lisanduvad koheselt laoarvestusse, kui need töötajate poolt raporteeritakse:

  1. Kui Minu tootmisplaanis operastioon peatatakse ja raporteeritakse lisatoote kogus.
  2. Kui Interneti-kioskis operastioon peatatakse ja raporteeritakse lisatoote kogus.

Lisatoodete omahind

Tootmistellimuse kulud saab jagada proportsionaalselt põhitoodete ja lisatoodete vahel. Selleks tuleb põhitoote spetsifikatsioonis määrata protsent kuludest, mis määratakse lisatootele ühe ühiku kohta.

Vaikimisi, kui kulude protsent on defineerimata, siis lisatootele kulusid ei arvestata (omahind tuleb 0).

Näiteks, kui spetsifikatsioonis on lisatoode, millele jagatakse 20% kuludest, siis:

  • Lisatoote omahind on 4 korda madalam (80/20) kui põhitoote oma.
  • Kui tootmistellimuse kogumaksumus on 1000€ ning toodetakse 24 põhitoodet ja 4 lisatoodet, siis kulud jaotuvad järgnevalt:
Tellimuse kogumaksumus: A = Kasutatud materjalid + Otsene tööjõukulu + Tootmise üldkulu = 1000€
24 põhitoote omahind: B = A x 24 x (80 / 100) / (24 x (80 / 100) + 4 x (20 / 100)) = 960€
4 lisatoote omahind: C = A x 4 x (20 / 100) / (24 x (80 / 100) + 4 x (20 / 100)) = 40€
1 põhitoote omahind: D = B / 24 = 40€
1 lisatoote omahind: E = C / 4 = 10€

Demovideo

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok