Laokohtade importimine CSV-failist

Osas Ladu -> Lao seaded -> Laokohad -> Impordi CSV-failist saab laokohad korraga üles laadida.

CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).

CSV faili üles laadides:

  1. Vali veergude nimed vastavalt oma andmete veergudele. Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras, tähtis on õige veeru andme tüüp valida.
  2. Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.
  3. Vali veeru tüübiks "Ära impordi", kui mõnda veergu ei ole vaja importida.
  4. Vajuta "Impordi", seejärel laetakse andmed andmebaasi vastavatesse väljadesse.

Laokohti üles laadides saab järgnevaid andmeid importida:

  • Laokoht - laokoha nimetus. Kohstuslik;
  • Site - tootmisüksuse/lao nimetus. Saadaval kui funktsioon Mitu ladu ja tootmisüksust on sisse lülitatud. Saab importida laokohti mitmesse üksusesse.
Näidis:
Tootmisüksus Laokoht
I üksus Riiul A
I üksus Riiul B
II üksus Riiul A
(Kuni 3000 rida saab importida korraga)

Tähtis!

  • Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
  • Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
  • Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
  • Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok