Spetsifikatsioon

Spetsifikatsioon (Bill of Materials, BOM, retsept) on nimekiri materjalidest, mida on vaja ühe lõpptoote tootmiseks. See koosneb tavaliselt mitmest materjalist, sh võivad sinna kuuluda kulumaterjalid.

Tootel võib olla ka mitu alternatiivset spetsifikatsiooni.

Tootmistellimuse loomiseks peab spetsifikatsioon olema ühenduses tehnoloogilise kaardiga, mis on vajalik operatsioonide ajaliseks planeerimiseks.

Spetsifikatsiooni saad sisestada osas Ladu -> Artiklid -> Artikli andmed -> Spetsifikatsioonid.
Spetsifikatsioone saab importida CSV-failist osas Tootmise planeerimine -> Spetsifikatsioonid -> Impordi CSV-failist.

Spetsifikatsiooni hinna hindamine

Kui spetsifikatsioon on salvestatud, proovib MRPeasy hinnata selle maksumust, liites kõikide spetsifikatsioonis kasutatavate materjalide maksumused.

Hinda ei saa hinnata:

  • Kui mõne materjali maksumus ei ole teada (materjalil pole ühtegi laopartiid või tarnijat).
  • Kui maatriks-spetsifikatsioon on sisse lülitatud ning spetsifikatsioon sisaldab seost.

Toote reaalne lõplik hind selgub ainult pärast tootmistellimuse lõpetamist, siis vastavalt raporteeritule arvutatakse tootmiskulud ning materjalid on kasutatud konkreetsetest partiidest (mis on kaubapartii?).

Juba planeeritud tootmistellimuste spetsifikatsiooni uuendamine

Kui spetsifikatsiooni uuendatakse ja kalendris on mõni selle spetsifikatsiooniga tootmistellimus, mida ei ole veel alustatud, siis tarkvara kuvab nimekirja nendest tootmistellimustest. Sul on võimalus valida, milliseid soovid uuendada.

Probleemid spetsifikatsiooni importimisega CSV-failist.

Kui spetsifikatsiooni importimisel on probleemid, siis tavaliselt on selleks kolm põhjust:

  1. Artiklide koodid MRPeasy-s ja CSV failis ei kattuKasuta ainult artiklite koode, et viidata artiklitele MRPeasy-s.
  2. Materjalid (või ka toode) ei ole MRPeasy-sse sisestatud. Kõik artiklid peavad eksisteerima enne kui spetsifikatsiooni saab importida.
  3. Valesti formaaditud impordi tabel. Palun kontrolli, et su CSV failis oleks kindlasti üks veerg, mis näitab toote artiklikoodi, ning et see oleks kopeeritud igale reale, kus on mõni selle toote materjal.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok