Impordi artiklid CSV-failist

Osas Ladu -> Artiklid -> Import CSV-failist on võimalus kõik artiklid korraga MRPeasy-sse üles laadida, või uuendada olemasolevaid artikleid.

Mine teemale:

 1. Mis välju saab kasutada artiklite üleslaadimisel?
 2. Üleslaadimise näidistabel ja -fail.
 3. Kuidas uuendada artikleid üleslaadimise teel?
 4. Tähtsad märkused.

Uute artiklite importimine

Mis on CSV-fail?

 • CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).
 • Lae CSV-fail üles ja vali väljade nimed vastavalt oma andmete veergudele. Importimine tehakse seejärel andmebaasi vastavatesse väljadesse.
 • Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras. Kui mõnda veergu ei ole vaja importida, vali veeru tüübiks "Ära impordi".
 • Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.

Võimalikud väljad, mida saab CSV-st importida, on:

Kood

Artiklid eristav unikaalne kood.

Kui seda ei importita, siis artiklikood luuakse automaatselt.

Nimetus*

Artikli nimetus või lühikirjeldus.

Kaubagrupp

Kaubagrupi nimi või kood.

Kui soovid importida artiklit mõnesse olemasolevasse kaubagruppi, kasuta ainult kas koodi või nimetust (emba-kumba).

Mõõtühik

Mõõtühik, milles artikli kogust arvestatakse.

Kui sellist mõõtühikut ei ole varem loodud, siis see luuakse automaatselt.

See on laoartikkel (1/0)

Kas artikkel on laoartikkel (1) või laoväline artikkel (0).

Saadaval, kui laovälised artiklid on sisse lülitatud.

Müügihind

Vaikimisi müügihind (kui hinnakirju ei kasutata).

Ühe ühiku omahind

Praeguse laoseisu ühe tüki hind.

Tuleb importida koos "Kogus laos" väljaga.

Kogus laos

Praegune laoseis.

Tuleb importida koos "Ühe ühiku omahind" väljaga, muidu praeguse laoseisu omahind on null! (Omahinda saab hiljem kaubapartiide andmetes parandada.)

Kui mitu ladu/tootmisüksust on kasutusel, siis igale üksusele on eraldi veerg.

Alternatiivselt, kui soovid üles laadida laoseisu koos omahinna, ja nt ka erinevates laokohtades, siis kasuta laoseisu importi osas Ladu -> Laoseis -> Impordi CSV-failist.

Vaikimisi laokoht

The default location of this item in stock.

Kui mitu ladu/tootmisüksust on kasutusel, siis igale üksusele on eraldi veerg.

Laokohad peavad olema varasemalt loodud. Laokohti saab importida osas Ladu -> Lao seaded -> Laokohad -> Impordi CSV-failist.

Min. kogus laos

Miinimum laoseis, mida soovitakse hoida.

Kui laovaru ei soovita hoida, siis soovituslik väärtus on 0. Sellisel juhul näitab "Kriitiline kogus" raport negatiivset laoseisu (ehk artiklile on nõudlus suurem kui pakkumine).

Kui mitu ladu/tootmisüksust on kasutusel, siis igale üksusele on eraldi veerg.

On ostetav kaup (1/0)

Kas artiklit ostetakse tarnijatelt (1) või toodetakse ise (0).

Kui väärtust ei importita, siis vaikimisi väärtuseks saab 0 - "toodetakse ise".

Kvaliteedikontroll (1/0)

1 - lattu saabunud kaubad pannakse ootele ning need peavad läbima kvaliteedikontrolli. "Ooteperiood" tuleb samuti importida.

0 - kontrolli ei ole vaja.

Kui ei importita, siis vaikimisi väärtuseks on "0" - kontrolli ei ole vaja.

Saadaval, kui Kvaliteedikontroll on sisse lülitatud.

Ooteperiood

Päevade arv, kui kaua kvaliteedikontroll võtab aega. Vajalik artiklitel, millel "Kvaliteedikontroll" on vajalik.

Saadaval, kui Kvaliteedikontroll on sisse lülitatud.

Lisaväljad

Lisaväljad, mis on laoartiklitele loodud, on samuti importitavad.

 

Üht ostutingimust (tarnija, hind, tarneaeg, ...) saab importida koos artikli esialgse importiga. (Muude juhtude jaoks, nt. mitu ostutingimust artikli kohta, kasuta ostutingimuste importi.)

Ostutingimuse importimiseks koos artikliga, kasuta järgnevaid veergusid:

Tarnija*

Tarnija kood või nimi.

Kui tarnija ei eksisteeri süsteemis, siis luuakse uus tarnija.

Tarnija kaubakood Tarnija kasutatav kaubakood.
Tarnija hind ühiku kohta*

Oodatav hind tarnijalt.

Kui kasutatakse tarnija mõõtühikut, siis see on ühe tarnija mõõtühiku hind, nt ühe "karbi" hind (1 karp = 200 tk).

Tarneaeg tööpäevades*

Tööpäevade arv, mis kulub kauba tellimiseks ja kohalejõudmiseks.

Miinimum ostutellimuse kogus

Miinimum kogus, mida saab tellida.

Tarnija mõõtühik

Tarnija-spetsiifiline mõõtühik, mis erineb sinu lao mõõtühikust sellele kaubale.

Nt "Karp", "Kast", või "Rull (1000 tk)".

Tarnija mõõtühiku teisendamise kurss

Tarnija mõõtühiku teisendamise kurss sinu laoühikuks.

Nt kui sinu laoühik on "tk", tarnija mõõtühik on "Karp", ja väärtus "200" importitakse, siis see tähendaks, et 1 "Karp" = 200 tk.

Tarnija mõõtühik on jagamatu (1/0)

Tarnija mõõtühik on jagamatu (1) ja ainult täisarvulisi koguseid saab tellida.

Nt 0.5 kasti ei saa tellida, ainult 1, 2, ... kasti võib tellida.

 

Näidistabel, 6 artikli importimine, 4 ostukaupa ja 2 toodet:

Kood Kirjeldus Kaubagrupp Mõõtühik Min. laoseis Ostetav? Kogus laos Ühe ühiku omahind ...
P-00001 Lauajalg Materjalid tk 0 1 20 20 ...
P-00002 Lakk Materjalid l 10 1 5 5 ...
P-00003 Lehtmetall Materjalid kg 0 1 100 0.25 ...
P-00004 Kondensaator, 10uF, 0805 Komponendid tk 2000 1 5000 0.008 ...
P-00005 Laud Valmistooted tk 0 0 0 0 ...
P-00006 Elektroonikakoost Valmistooted tk 5 0 10 15 ...
(Kuni 3000 rida saab importida korraga)


Lae näidisfail alla: import-items.csv

Laoartiklite uuendamine CSV-failist

CSV faili abil on võimalik uuendada olemasolevaid laoartikleid osas Ladu -> Artiklid -> Impordi CSV-failist. (Alternatiivselt võib kasutada korraga muutmist lehel Ladu -> Artiklid)

Kui sama koodiga artikkel on juba tarkvaras olemas, siis uuendatakse seda artiklit. Kui on väärtusi, mida saab uuendada, siis:

 1. Kasutajale näidatakse lehekülge väärtustega, mida uuendatakse.
 2. Seejärel kasutaja saab valida, milliseid artikleid uuendada ja milliseid mitte.

Artiklikoodi kasutatakse artiklite tuvastamiseks. 

Järgnevaid veergusid saab kasutada:

Kood*

Artiklid eristav unikaalne kood. Kasutatakse olemasolevate artiklite tuvastamiseks.

Uus kood

Artikli uus kood.

Kui profesionaalpaketi funktsioon "Maatriks-spetsifikatsioon" on kasutuses ja toodetel on variatsioonid unikaalsete koodidega, siis ei ole võimalik uuendada koode CSV-failiga. Palun kasuta artiklite Korraga muutmise funktsiooni, et uuendada koode korraga.

Nimetus

Artikli nimetus või lühikirjeldus.

Kaubagrupp

Kaubagrupi nimi või kood.

Kui soovid importida artiklit mõnesse olemasolevasse kaubagruppi, kasuta ainult kas koodi või nimetust (emba-kumba).

Mõõtühik

Mõõtühik, milles artikli kogust arvestatakse.

Kui sellist mõõtühikut ei ole varem loodud, siis see luuakse automaatselt.

Min. kogus laos

Miinimum laoseis, mida soovitakse hoida.

Kui laovaru ei soovita hoida, siis soovituslik väärtus on 0. Sellisel juhul näitab "Kriitiline kogus" raport negatiivset laoseisu (ehk artiklile on nõudlus suurem kui pakkumine).

Kui mitu ladu/tootmisüksust on kasutusel, siis igale üksusele on eraldi veerg.

Müügihind

Vaikimisi müügihind (kui hinnakirju ei kasutata).

Kogus laos

Kui uus kogus on suurem kui olemasolev, siis viimase laopartii omahinda ühiku kohta kasutatakse, ja uus kaubapartii luuakse.

Kui artikkel ei ole kunagi laos olnud, siis hind on 0.*

* Kui soovid üles laadida laoseisu koos omahinna, ja nt ka erinevates laokohtades, siis kasuta laoseisu importi osas Ladu -> Laoseis -> Impordi CSV-failist.

On ostetav kaup (1/0)

Kas artiklit ostetakse tarnijatelt (1) või toodetakse ise (0).

Kui väärtust ei importita, siis vaikimisi väärtuseks saab 0 - "toodetakse ise".

Kvaliteedikontroll (1/0)

1 - lattu saabunud kaubad pannakse ootele ning need peavad läbima kvaliteedikontrolli. "Ooteperiood" tuleb samuti importida.

0 - kontrolli ei ole vaja.

Saadaval, kui Kvaliteedikontroll on sisse lülitatud.

Ooteperiood Päevade arv, kui kaua kvaliteedikontroll võtab aega. Vajalik artiklitel, millel "Kvaliteedikontroll" on vajalik.

Saadaval, kui Kvaliteedikontroll on sisse lülitatud.

Lisaväljad

Lisaväljad, mis on laoartiklitele loodud.

 

Tähtis!

 • Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
 • Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
 • Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
 • Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.
 • Kui soovid ühe artikli jaoks üles laadida mitu ostutingimust, siis kasuta Ostud -> Tarnijad -> Impordi CSV-failist lehekülge.
 • Kui soovid laoseisu üles laadida koos omahinna ning kogustega erinevates laokohtades või üksustes, siis kasuta Ladu -> Laoseis -> Impordi CSV-failist lehekülge.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok