Reklamatsiooni tellimuse info

Siin lehel on reklamatsiooni funktsiooni kasutamise ülevaade.

Reklamatsioonide erinevad tüübid

Võimaldatud on järgnevad reklamatsioonide tüübid:

 1. Ainul rahatagastus - Tagasta raha, kuid ei tagasta toodet.
 2. Paranda - Paranda toode.
 3. Paranda raha eest - Paranda toode ja saada kliendile remondiarve.
 4. Asenda - Saada asendustoode kliendile.
 5. Vastu võtta, raha tagastada - Võtta tagasi toode ja tagastada raha kliendile.
 6. Vastu võtta, raha mitte tagastada - Võtta vastu toode, kuid raha klienile ei tagasta.
 7. Nõue tagasi lükata, toode tagastada - Keelduda raha tagastamisest või asendamisest, kuna tootel ei tuvastatud kavaliteedikontrolli tulemusena puudujääke. Kliendile kauba tagastamine.

Reklamatsiooni alusel toodete lattu võtmine 

Selleks, et reklamatsioonikaup lattu võtta:

 1. Ava Reklamatsiooni tellimus
 2. Märgi "Kätte saadud" linnukesega. Vajutades "Salvesta" nuppu loob programm kaubapartii numbri.

Reklamatsiooni läbivaatamine

Kui tooted on kätte saadud, siis tuleb teha läbivaatus ja teha otsus lahenduse suhtes:

 1. Ava vastav kaubapartii Ostud -> Kauba kontroll. Või ava reklamatsioon CRM -> Reklamatsioonid vaatest.
 2. Vali valikutest, millise reklamatsiooni tüübiga soovid jätkata.

Ainult rahatagastus

Selleks, et tagasta vaid kliendile raha:

 1. Vali reklamatsiooni liigiks "Ainult rahatagastus"
 2. Koosta kreeditarve reklamatsiooni detailivaates lisades selle arve realt "+" märgi alt ja saada see kliendile.
 3. Siis, kui raha on tagastatud tuleb käsitisi muuta reklamatsiooni tellimuse staatus "Toimetatud"

 

Kui klient soovib tagastada toote, siis tuleb luua uus reklamatsioon, millel on unikaalne number.

Kui tagastatud toode on kätte saadud, siis tuleb märkida valik Kätte saadud. See loob tootele kaubapartii.

Kui tooted on kätte saadud, siis tuleb teha läbivaatus ja teha otsus lahenduse suhtes.

Kui toode tuleb parandada, siis tuleb luua remonditellimus.

Kui toode tuleb asendada, siis tuleb broneerida asendustoode.

Kui reklamatsioon otsustatakse tagasi lükata, siis tuleb see toode tagasi saata.

Kui toode on valmis kliendile tagasi saatmiseks, siis tuleb luua tarne.

Kui klient peab maksma töö eest, tuleb luua ja väljastada arve.

Kui kliendile tuleb raha tagastada, tuleb luua ja väljastada kreeditarve.

We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok