Seose info

Lisa uus või muuda olemasolevat artikli parameetri ja materjali vahelist seost.